บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนาอิสลาม
อักษรอารบิกเขียนว่า อัลลอฮ์
ประวัติศาสนาอิสลาม
พระเป็นเจ้า
อัลลอฮ์
ศาสดา
มุฮัมมัด
การปฏิบัติ
ปฎิญานตน · ละหมาด· ศีลอด · ซะกาต · ฮัจญ์
บุคคลสำคัญ
มุฮัมมัด · อีซา · มูซา · อิบรอฮีม · นูฮ์
คัมภีร์
อัลกุรอาน · เตารอต · อินญีล · ซะบูร
ธรรมนูญและกฎหมาย
อัลกุรอาน · ซุนนะฮ์ · ชะรีอะฮ์ · ฟิกฮ์
จุดแยกอะกีดะฮ์
ซุนนี · ชีอะฮ์
สังคมศาสนาอิสลาม
เมือง · ปฏิทิน ·มัสยิด· สถาปัตยกรรม · ศิลปะ · บุคคล
ดูเพิ่มเติม
ญิฮาด · ศัพท์ · หมวดหมู่ศาสนาอิสลาม

อาซาน (อาหรับ: أَذَانadhān IPA: /ʔæðæːn/) คือการเรียกเพื่อละหมาดของอิสลาม

ความหมายแก้ไข

แบบซุนนีแก้ไข

จำนวนครั้ง ภาษาอาหรับ คำอ่าน ความหมายภาษาไทย
4x الله اكبر Allāhu Akbar อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง*
2x اشهد ان لا اله الا الله Ash-hadu an-lā ilāha illallāh ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ
2x اشهد ان محمدا رسول الله Ash-hadu anna Muħammadan rasūlullāh ฉันขอปฏิญาณตนว่า มุฮัมมัด คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ
2x حي على الصلاة Hayya 'alas-salāh เรามาละหมาดพร้อมๆ กันเถิด
2x حي على الفلاح Hayya 'alal-falāħ โอ้พวกเรา มาสู่หลักชัยแห่งความสำเร็จกันเถิด
2x الله اكبر Allāhu akbar อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง
1x لا اله الا الله Lā ilāha illallāh ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ

* ใน มัซฮับมาลิกี บรรทัดนี้กล่าว 2 ครั้งแทน 4 ครั้ง

** ในละหมาดแรกของกลางวัน (ซุบฮฺ) มีประโยคที่ความหมายว่า "การละหมาดดีกว่าการนอน" แทรกอยู่

แบบชีอะหฺแก้ไข

จำนวนครั้ง ภาษาอาหรับ คำอ่าน ความหมายภาษาไทย
4x الله اكبر Allah hu Akbar อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง
2x اشهد ان لا اله الا الله Ash-hadu anna lā ilāha illallāh ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ
2x اشهد ان محمدا رسول الله Ash-hadu anna Muhammadan rasūl allāh ฉันขอปฏิญาณตนว่า มุฮัมมัด คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ
2x حي على الصلاة Hayya 'alas-salāt จงรีบเร่ง สู่การนมาซ กันเถิด
2x حي على الفلاح Hayya 'alal-falāh จงรีบเร่ง มาสู่หลักชัยแห่งความสำเร็จกันเถิด
2x حي علی خير العمل Hayya 'alā Khair al-'amal จงรีบเร่ง มาสู่การงานที่ดีเถิด
2x الله اكبر Allah u Akbar อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง
2x لا اله الا الله Lā ilāha illallāh ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ

อ้างอิงแก้ไข