เจ็บหน้าอก

(เปลี่ยนทางจาก อาการเจ็บหน้าอก)

อาการเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของภาวะที่มีอันตรายหลายอย่าง รวมถึงโรคหัวใจขาดเลือด ส่วนใหญ่เบื้องต้นมักถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ไว้ก่อนจนกว่าจะยืนยันได้ว่าไม่ใช่ ทั้งนี้สาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกมีมากมาย และส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคหัวใจ

เจ็บหน้าอก
(Chest pain)
ชื่ออื่นPectoralgia, stethalgia, thoracalgia, thoracodynia
A man having a Heart Attack.png
อาการเจ็บหน้าอกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญ เช่น โรคหลอดหัวใจ
สาขาวิชาEmergency medicine, internal medicine
อาการDiscomfort in the front of the chest[1]
ประเภทCardiac, noncardiac[2]
สาเหตุSerious: Acute coronary syndrome (including heart attacks), pulmonary embolism, pneumothorax, pericarditis, aortic dissection, esophageal rupture[3]
Common: Gastroesophageal reflux disease, muscle or skeletal pain, pneumonia, shingles[3]
วิธีวินิจฉัยMedical history, physical exam, medical tests[3]
การรักษาBased on the underlying cause[1]
ยาAspirin, nitroglycerin[1][4]
พยากรณ์โรคDepends on the underlying cause[3]
ความชุก~5% of ER visits[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Tint2016
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Sch2007
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Stat2019
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Adam2012

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค
ทรัพยากรภายนอก