เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (แพทยศาสตร์) หรือ การแพทย์ฉุกเฉิน (นิติศาสตร์) (อังกฤษ: emergency medicine) เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้