อะบูบักรฺ บินอะบีกุฮาฟะหฺ คอลีฟะหฺที่ 1 ของอิสลาม ปกครอง ฮ.ศ. 11 - 13 ค.ศ. 632 - 634 รวมเวลา 2 ปี เกิดราวปี ค.ศ. 573 ที่มักกะหฺ ในอาราเบีย เป็นผู้ชายคนแรกที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามในปีที่นบีมุฮัมมัดประกาศศาสนาอิสลาม และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้อพยพไปมะดีนะหฺพร้อมกับนบีมุฮัมมัดในปี ค.ศ. 622

อะบูบักรฺ
أبو بكر
อัสศิดดีก
เคาะลีฟะฮ์
อะมีรุลมุมีนีน
Rashidun Caliph Abu Bakr as-Șiddīq (Abdullah ibn Abi Quhafa) - أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي القرشي أول الخلفاء الراشدين.svg
อะบูบักรฺ อัส-ศิดดีก
เคาะลีฟะฮ์แห่งรอชิดีน
ครองราชย์8 มิถุนายน ค.ศ.632 - 23 สิงหาคม ค.ศ.634
เคาะลีฟะฮ์แต่งตั้งเป็นผู้นำคนใหม่หลังจากมุฮัมมัดเสียชีวิต
ถัดไปอุมัร
คู่อภิเษก
พระราชบุตรลูกชาย
พระนามเต็ม
(อบูบักร์) อับดุลลอฮ์ บิน อบี กุฮาฟะฮ์
(عبد الله بن أبي قحافة (أبو بكر
พระราชบิดาอุสมาน อบู กุฮาฟะฮ์
พระราชมารดาซัลมา อุมมุล ค็อยร์
พี่/น้องชาย
  • Mu'taq (ลูกคนกลาง)
  • Utaiq (ลูกคนสุดท้อง)
  • Quhafah ibn Uthman
พี่/น้องสาว
  • Fadra
  • Qareeba
  • Umme-e-Aamer
เผ่ากุเรช (บนูตัยมฺ)
ลูกหลานซิดดีกุล
ประสูติ27 ตุลาคม ค.ศ.573
มักกะฮ์, คาบสมุทรอาหรับ
สวรรคต23 สิงหาคม ค.ศ.634 (60 ปี)
มะดีนะฮ์, คาบสมุทรอาหรับ, รัฐเคาะลีฟะฮ์รอชิดีน
ฝังพระศพมัสยิด อัน-นาบาวี, มะดีนะฮ์
ศาสนาอิสลาม

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนาอิสลาม
อักษรอารบิกเขียนว่า อัลลอฮ์
ประวัติศาสนาอิสลาม
พระเป็นเจ้า
อัลลอฮ์
ศาสดา
มุฮัมมัด
การปฏิบัติ
ปฎิญานตน · ละหมาด· ศีลอด · ซะกาต · ฮัจญ์
บุคคลสำคัญ
มุฮัมมัด · อีซา · มูซา · อิบรอฮีม · นูฮ์
คัมภีร์
อัลกุรอาน · เตารอต · อินญีล · ซะบูร
ธรรมนูญและกฎหมาย
อัลกุรอาน · ซุนนะฮ์ · ชะรีอะฮ์ · ฟิกฮ์
จุดแยกอะกีดะฮ์
ซุนนี · ชีอะฮ์
สังคมศาสนาอิสลาม
เมือง · ปฏิทิน ·มัสยิด· สถาปัตยกรรม · ศิลปะ · บุคคล
ดูเพิ่มเติม
ญิฮาด · ศัพท์ · หมวดหมู่ศาสนาอิสลาม

เป็นบิดาของท่านหญิงอาอิชะหฺ ภรรยาของนบีมุฮัมมัด ศาสดาแห่งอิสลาม

เสียชีวิตที่กรุงมะดีนะหฺ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 634 ก่อนสิ้นชีวิตได้สั่งให้อุสมานเขียนคำพินัยกรรมให้สหายสนิท คืออุมัร เป็นคอลีฟะหฺคนต่อไป ร่างของท่านอบูบักรได้ถูกฝังใกล้กับท่านนบีและท่านอุมัร ณ มัสยิดอันนะบะวียฺ นครมะดีนะหฺ

ความประเสริฐของอะบูบักรฺตามทัศนะของซุนนีย์แก้ไข

ในช่วงท้ายของชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดป่วย ได้ให้ท่านอะบูบักรฺเป็นผู้นำละหมาดแทนท่าน ดังนั้นเมื่อท่านนบีเสียชีวิต มุสลิมส่วนใหญ่จึงพร้อมใจกันแต่งตั้งท่านเป็นผู้นำ(คอลีฟะหฺ)ท่านแรก

อัลลอหฺได้กล่าวเกี่ยวกับความประเสริฐของอะบูบักรฺว่า "และพระองค์ทรงให้ผู้ยำเกรงห่างไกลจากไฟนรก ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขา เพื่อขัดเกลาตัวเขา" (ซูเราะตุลลัยล์)

เล่าจากอับดุลลอฮ์ บุตร อุมัร (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ) จากท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล) ว่า แท้จริงท่านได้กล่าวแก่อบูบักรว่า “ท่าน(อบูบักร) เป็นมิตรของข้าพเจ้าที่บ่อน้ำ และเป็นมิตรของข้าพเจ้าในถ้ำ ”

เล่าจากอาอิชะฮ์ (เราะฎิยัลลอฮอันฮา) จากท่านนบีมุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า “ไม่สมควรแก่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอะบูบักรฺร่วมอยู่ด้วย ที่คนอื่นจะเป็นผู้นำของคนกลุ่มนั้น นอกจากอะบูบักรฺ”

อ้างอิงแก้ไข