เจ้าชายรัชทายาทมุนฮโย

(เปลี่ยนทางจาก องค์รัชทายาทมุนฮโย)

องค์รัชทายาทมุนฮโย (เกาหลี문효세자; ค.ศ. 1782-ค.ศ. 1786) เป็นพระราชโอรสองค์โตของ พระเจ้าจองโจ ที่ประสูติแต่ พระสนมซองซงยอน ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) เมื่อประสูติจึงได้รับการแต่งตั้งเป็น องค์รัชทายาทมุนฮโย แต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 4 ปี ก็สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2329 (ค.ศ. 1786) ขณะพระชนม์เพียง 4 พรรษา ทรงสิ้นพระชนม์ก่อนพระมารดาที่สิ้นพระชนม์ระหว่างมีพระประสูติกาลในปีนั้น

เจ้าชายรัชทายาทมุนฮโย
รัชทายาทแห่งโชซอน
รัชทายาทในสมัย พระเจ้าจองโจ
ดำรงพระยศพ.ศ. 2327 - พ.ศ. 2329
ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาพระเจ้าจองโจ
พระราชมารดาพระสนมอึยพิน แห่งตระกูลซอง
ประสูติ7 กันยายน พ.ศ. 2325
สวรรคต11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2329 (4 ปี)