พระสนมอึยบิน ตระกูลซอง

พระสนมอึยบิน ตระกูลซอง (의빈 성씨,宜嬪 成氏, 1753-1786) เป็นพระสนมเอกในพระเจ้าจองโจ เป็นพระสนมตระกูลซองแห่งชางนยอง เดิมเป็นนางในตำหนักของพระสนมฮวาบิน ตระกูลยุน แห่งนัมวอน

พระสนมอึยบิน ตระกูลซอง
พระสนมเอกแห่ง โชซอน
พระสนมเอกในรัชสมัย พระเจ้าจองโจ
ดำรงพระยศพ.ศ. 2326 - พ.ศ. 2329
พระสวามีพระเจ้าจองโจ
พระราชบุตรองค์รัชทายาทมุนฮโย,องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม
พระราชบิดาซองยุนอู
ประสูติ8 กรกฎาคม พ.ศ. 2296
สิ้นพระชนม์4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2329 (33 ปี)

พระสนมอึยบิน ประสูติเมื่อ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1753 เป็นธิดาของซองยุนอู และได้เข้าวังเพื่อเป็นนางในตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ใน ค.ศ.1782 วันที่ 26 เดือน 8 ได้รับแต่งตั้งเป็นซองซังกุงนางในถวายตัวแก่พระเจ้าจองโจและในปีเดียวกันในวันที่ 7 เดือน 9 ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมพระนางก็ประสูติพระโอรสองค์แรกแก่พระเจ้าจองโจ จึงได้รับการถวายพระอิสริยยศเป็นพระสนมขั้นโซยงในวันที่ 26 เดือน 12 และพระนางก็ได้รับพระอิสริยยศเป็นพระสนมชั้นเอกคือ พระสนมอึยบิน ในวันที่ 19 เดือน 2 ปี ค.ศ.1783 พระโอรสคือองค์วอนจาก็ได้รับสถาปนาเป็นองค์รัชทายาทเมื่อวันที่ 2 เดือน 7 ตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1784 พระนามว่าองค์ชายรัชทายาทมุนฮโยหลังจากนั้นเพียง 2 เดือนก็มีพระประสูติกาลพระธิดาพระองค์ใหญ่

ในปี ค.ศ.1786 วันที่ 11 เดือน 5 ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายนองค์ชายรัชทายาทมุนฮโยสิ้นพระชนม์ และไม่กี่เดือนต่อมา พระสนมอึยบินก็สิ้นพระชนม์ตามหลังมีประสูติกาลในเดือน 9 วันที่ 14 ตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายนรวมพระชนมายุเพียง 33 พรรษา

พระราชวงศ์แก้ไข

  • บิดา : ซองยุนอู
  • มารดา : ไม่ทราบนาม
  • พระสวามี : พระเจ้าจองโจ
  • พระโอรส : องค์ชายรัชทายาทมุนฮโย อีซุน (문효세자 이순,文孝世子 李㬀,1782-10-13 - 1786-06-06)
  • พระธิดา : องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม (옹주 翁主,1784 - 1785)