ฮงพงฮัน (เกาหลี홍봉한; ฮันจาHong Bong Han,ค.ศ. 1713 - ค.ศ. 1778) เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่รัชกาล พระเจ้ายองโจ -ต้นรัชกาล พระเจ้าจองโจ ท่านมาจากสกุลฮง ต่อมาธิดาของท่านคือ พระชายาเฮคยอง ได้อภิเษกเป็นพระชายาใน องค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) แต่ต่อมาเมื่อพระเจ้าจองโจ (องค์ชายลีซาน)ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) พระองค์ก็สั่งปลดและเนรเทศฮงพงฮันเสด็จตาของพระองค์พร้อมกับขุนนางคนอื่นๆเนื่องจากใต้เท้าฮงเป็นผู้นำของฝ่ายโนนน

ฮงพงฮัน
홍봉한
เกิดค.ศ. 1713
 โชซ็อน
ถึงแก่กรรมค.ศ. 1778
 โชซ็อน
บุตร-ธิดาพระชายาเฮคยอง
พี่น้องฮงนิมฮัน