หลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค)

พลเอก หลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค)[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

พลเอก
หลวงสวัสดิสรยุทธ
(ดล บุนนาค)

ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2437
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสียชีวิต พ.ศ. 2512
คู่สมรส ผูก บุนนาค (เสียชีวิต 2472)
หม่อมราชวงศ์เกื้อกมล บุนนาค

ประวัติแก้ไข

หลวงสวัสดิ์สรยุทธ เป็นบุตรของหลวงสวัสดิโกษา (ชม) กับนางทรัพย์ (สกุลเดิม ศรีเพ็ญ) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2437 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ต่อมาเข้ารับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ และได้รับพระราชทานยศร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. 2459 ต่อมาเป็นปลัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี เจ้ากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 แม่ทัพกองทัพที่ 2 และผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ 2 แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการภาคทหารบก ที่ 3[2]

หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสวัสดิ์สรยุทธ ถือศักดินา 800 เมื่อ พ.ศ. 2472 และได้รับพระราชทานยศพลเอก เมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการพิเศษ ดังนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรมปืนใหญ่ ที่ 1 รักษาพระองค์

พ.ศ. 2476 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง[3] พ.ศ. 2494 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2480 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง[4] และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครั้งแรก และใน พ.ศ. 2500 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2[5]

หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2512

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสวัสดิสรยุทธ
  2. http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang064.html
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2020-04-13. สืบค้นเมื่อ 2020-04-15.
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/816.PDF
  5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
  6. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/078/5387.PDF