หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์

ร้อยตรี หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 10 มกราคม พ.ศ. 2503) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ประสูติแต่หม่อมเทียม คชเสนี

หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพตักษัย10 มกราคม พ.ศ. 2503 (53 ปี)
หม่อมหม่อมหลวงพอจิตร เพ็ญพัฒน์
โอรสหม่อมราชวงศ์เพ็ญพิไชย เพ็ญพัฒน์
หม่อมราชวงศ์พัฒน์มหินทร์ เพ็ญพัฒน์
ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
พระมารดาหม่อมเทียม คชเสนี
ศาสนาพุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
แผนก/สังกัดกองทัพบกไทย
ชั้นยศ ร้อยตรี

พระประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ มีพระนามลำลองว่า ท่านชายเผ่า[1] เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ประสูติแต่หม่อมเทียม คชเสนี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 มีเชษฐาและเชษฐภคินีต่างมารดาสององค์ คือ หม่อมเจ้าชาย (ยังไม่มีพระนาม; 25 กันยายน พ.ศ. 2447 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2447) และพรรณเพ็ญแข กฤดากร (11 กันยายน พ.ศ. 2448 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517)

เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ มีชันษาได้ 5 ปี ได้เสด็จเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ซึ่งเป็นปิตุจฉา ได้ศึกษากับครูผู้หญิงในพระบรมมหาราชวัง กระทั่งชันษาได้ 9 ปี จึงเสด็จไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 เสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ จากนั้นใน พ.ศ. 2471 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เสด็จกลับมารับราชการในกรมจเรทหารบกและกรมเสนาธิการทหารบกตามลำดับ

ร้อยตรี หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ สิ้นชีพตักษัยด้วยพระโรคหทัยวาย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2503 สิริชันษา 53 ปี

หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ สมรสกับหม่อมหลวงพอจิตร (ราชสกุลเดิม ปัทมสิงห์) มีโอรส 2 คน คือ[2]

 • หม่อมราชวงศ์เพ็ญพิไชย เพ็ญพัฒน์ (เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2476) สมรสกับเชอร์ลีย์ แอนน์ วีเลอร์ ชาวอังกฤษ และเพ็ญศิรี แก้วสถิตย์ มีบุตรธิดา 5 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงสุธารัตน์ (แฝด) สมรสกับวีระชัย อุดมมานะ
  • หม่อมหลวงวิไลรัตน์ (แฝด) สมรสกับชัยรักษ์ นภาบริรักษ์
  • หม่อมหลวงพิพัฒนไชย เพ็ญพัฒน์
  • หม่อมหลวงรังสิภัทร เพ็ญพัฒน์
  • หม่อมหลวงนันทิวัชร เพ็ญพัฒน์
 • หม่อมราชวงศ์พัฒน์มหินทร์ เพ็ญพัฒน์ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2480 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2523)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไกรสิงห์ วุฒิชัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2519. [ม.ป.ท.]: มงคลการพิมพ์; 2519.
 2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 1803 วันที่ 25 กันยายน 2482