พรรณเพ็ญแข กฤดากร

ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์) ประสูติเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2448 พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดามรกฎ กับหม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ และหม่อมแช่ม

ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร
พรรณเพ็ญแข กฤดากร.jpg
ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร (ด้านหน้าคือ ท่านหญิงเริงจิตร์แจรง สุจริตกุล)
เกิด11 กันยายน พ.ศ. 2448
เสียชีวิต1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
ชื่ออื่นหม่อมเจ้าพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์บรรลือศักดิ์ กฤดากร
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์
เชื้อพระวงศ์ฝ่ายในผู้ทำหน้าที่เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรในรัชกาลที่ 7 ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากรอยู่แถวหลังคนที่ 4 จากซ้าย

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านหญิงพรรณเพ็ญแขได้เป็นพนักงานเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยท่านมีหน้าที่ในการพานฟัก[1]

หม่อมเจ้าหญิงพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์บรรลือศักดิ์ กฤดากร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2475[2] เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในพระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ มีบุตรธิดา 3 คน ดังนี้

ท่านหญิงพรรณเพ็ญแข กฤดากร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร จากเว็บไซต์เด็กดี สืบค้นเมื่อ 29-03-57.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศศาลาว่าการพระราชวัง พระราชวงศ์กราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์, เล่ม ๔๙, ตอน ๐ง, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕, หน้า ๑๘๐๗