หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 - ) ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และทรงเป็นพระราชนัดดา (หลานปู่) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 (89 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสององค์ คือหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

อนึ่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร,​ หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

หลังการถึงชีพิตักษัยของหม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงจึงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่มีชันษาสูงที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้หลังจากที่หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงจึงเป็นพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4 ฝ่ายใน ที่ดำรงพระชนม์อยู่เป็นองค์สุดท้าย ปัจจุบันมีชันษา 89 ปี

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม18

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  2. ในการที่ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และสมาชิกราชสกุลชยางกูร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลชยางกูร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช