หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (ประสูติ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และเป็นพระอนุวงศ์ที่มีพระชันษาสูงสุดที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 (94 ปี)
ราชสกุลชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

พระประวัติ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม18

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร มีโสทรเชษฐภาดาและโสทรกนิษฐภาดารวมสององค์ คือ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

กรณียกิจ

แก้

หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467