เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

นาวาตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (30 เมษายน พ.ศ. 2467) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ30 เมษายน พ.ศ. 2467 (95 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2467 และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา มีเจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสององค์ ได้แก่ หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

อนึ่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

หลังการถึงชีพิตักษัยของหม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนาจึงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีชันษาสูงสุด และนับเป็นเจ้านายห้าแผ่นดิน ประสูติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชันษาน้อยสุดที่ยังดำรงพระชนม์อยู่ ปัจจุบันมีชันษา 95 ปี

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงมีโอรส 1 คนกับ หม่อมชมชื่น โกมารกุล ณ นคร คือ

  • หม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับ นางศรีรัตนา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัณหะยูวะ) มีบุตรสองคน ได้แก่
    • หม่อมหลวงรัตนพงษ์ ชยางกูร
    • หม่อมหลวงอธิพรพงศ์ ชยางกูร[4]

เกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
การทูลฝ่าบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม13 (ลำดับที่ 3 ในฝ่ายชาย)

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  2. ในการที่ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และสมาชิกราชสกุลชยางกูร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลชยางกูร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. ม.ล.อธิพรพงศ์ ชยางกูร หนุ่มหล่อ-โปรไฟล์ดี ที่น่ารู้จัก