หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (30 เมษายน พ.ศ. 2467 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๓
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
หม่อมหม่อมชมชื่น โกมารกุล ณ นคร
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ30 เมษายน พ.ศ. 2467
สิ้นชีพตักษัย30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (97 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอดีตอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์พระองค์แรก) ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] มีโสทรานุชาและโสทรกนิษฐภคินีรวมสององค์ คือ หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นเจ้านายที่ชันษาสูงที่สุดในหมู่พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทั่งสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ด้วยพระอาการหทัยล้มเหลว เนื่องจากปัปผาสะอักเสบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริชันษา 97 ปี

การนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคม และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

พระทายาทแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร มีโอรสเพียงคนเดียว เกิดแต่หม่อมชมชื่น โกมารกุล ณ นคร คือ

  • หม่อมราชวงศ์พงศ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับศรีรัตนา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัณหะยูวะ) มีบุตรสองคน[2] คือ
    • หม่อมหลวงรัตนพงษ์ ชยางกูร
    • หม่อมหลวงอธิพรพงศ์ ชยางกูร


ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

พงศาวลีแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  2. MGR Online, "ม.ล.อธิพรพงศ์ ชยางกูร หนุ่มหล่อ-โปรไฟล์ดี ที่น่ารู้จัก", เมเนเจอร์ออนไลน์, 21 ธันวาคม 2552
  3. 3.0 3.1 3.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๓๓ ข หน้า ๑, ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔