เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

นาวาตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (30 เมษายน พ.ศ. 2467) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พงษ์ไชยา ชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ30 เมษายน พ.ศ. 2467 (95 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] มีโสทรอนุชาและโสทรขนิษฐารวม 2 องค์ ได้แก่ หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4 ที่ยังทรงชนม์อยู่และชันษาสูงสุด ได้ถึงชีพิตักษัยด้วยชันษา 100 ปี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนาจึงกลายเป็นพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4 ที่ยังทรงชนม์อยู่และชันษาสูงสุดนับแต่นั้นมา และเป็นพระราชวงศ์ที่ชันษาสูงเป็นอันดับที่ 3 ในบรรดาพระราชวงศ์ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ โดยอันดับที่ 1 คือ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระราชวงศ์วังหน้าองค์สุดท้ายที่ยังทรงชนม์อยู่ ปัจจุบันชันษา 97 ปี อันดับที่ 2 คือพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 แต่ได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 แล้ว โดยพระองค์หญิงประสูติภายหลังหม่อมเจ้าภีศเดชเพียง 13 วัน ทั้งสามอันดับแรกเป็นพระราชวงศ์ห้าแผ่นดินที่ยังทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งประสูติในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 โดยหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชันษาน้อยที่สุดในบรรดาพระราชวงศ์ห้าแผ่นดินที่ยังทรงพระชนม์อยู่เพียง 3 พระองค์ ปัจจุบันชันษา 95 ปี

พระทายาทแก้ไข

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร กับชมชื่น โกมารกุล ณ นคร มีโอรส 1 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์พงศ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับศรีรัตนา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัณหะยูวะ) มีบุตร 2 คน ได้แก่
    • หม่อมหลวงรัตนพงษ์ ชยางกูร
    • หม่อมหลวงอธิพรพงศ์ ชยางกูร[4]

เกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม17

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  2. ในการที่ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และสมาชิกราชสกุลชยางกูร เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลชยางกูร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. MGR Online, "ม.ล.อธิพรพงศ์ ชยางกูร หนุ่มหล่อ-โปรไฟล์ดี ที่น่ารู้จัก", เมเนเจอร์ออนไลน์, 21 ธันวาคม 2552