หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (ประสูติ 10 มกราคม พ.ศ. 2476) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ10 มกราคม พ.ศ. 2476 (91 ปี)
หม่อมหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร
หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ใหญ่ไล้บาง
หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ชยางกูร
ราชสกุลชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

พระประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2475 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2476) และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร มีโสทรเชษฐภาตาและโสทรเชษฐภคินีรวมสององค์ คือ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร และหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร

กรณียกิจ

แก้

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ครอบครัว

แก้

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา มีธิดาสามคน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ใหญ่ไล้บาง สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง มีบุตรสามคน ได้แก่
  • พันตรี นายแพทย์อภิรมย์ ใหญ่ไล้บาง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • ฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
  • กันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
 • หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ชยางกูร สมรสกับสุวัชชัย ปานพิพัฒน์ มีธิดาหนึ่งคน คือ
  • เด็กหญิง อนัตตา ปานพิพัฒน์

เกียรติยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม19

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467