หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (ประสูติ 10 มกราคม พ.ศ. 2476) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตร3 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ10 มกราคม พ.ศ. 2476 (88 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2475 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2476) และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร มีโสทรเชษฐภาตาและโสทรเชษฐภคินีรวมสององค์ คือ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร และหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร เสกสมรสกับหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา มีธิดาสามคน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์ชฎาทิพย์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์มาลาทิพย์ ใหญ่ไล้บาง สมรสกับพันตำรวจโทภิญโญ ใหญ่ไล้บาง มีบุตรสามคน ได้แก่
  • พันตรี นายแพทย์อภิรมย์ ใหญ่ไล้บาง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • ฤทธิไชย ใหญ่ไล้บาง
  • กันตวัฒน์ ใหญ่ไล้บาง
 • หม่อมราชวงศ์จุฑาทิพย์ ปานพิพัฒน สมรสกับสุวัชชัย ปานพิพัฒน์ มีธิดาหนึ่งคน คือ
  • อนัตตา ปานพิพัฒน์

ปัจจุบัน หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร เป็นเจ้านายที่ชันษาน้อยที่สุด ในหมู่พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ยังมีพระชนม์อยู่

เกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม18

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467