หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2358

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815)

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819