หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2358

รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815)