หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1820

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2363 ถึง พ.ศ. 2372 (ค.ศ. 1820 - 1829)

คริสต์ทศวรรษ 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890