หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1850

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2393 ถึง พ.ศ. 2402 (ค.ศ. 1850 - 1859)

คริสต์ทศวรรษ 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890