สามก๊ก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สามก๊ก สามารถหมายถึง

อาณาจักรตามประวัติศาสตร์ แก้ไข

วรรณกรรม แก้ไข

วัฒนธรรมอื่น แก้ไข