สามก๊ก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สามก๊ก สามารถหมายถึง

อาณาจักรตามประวัติศาสตร์แก้ไข

วรรณกรรมแก้ไข

วัฒนธรรมอื่นแก้ไข