สะพานแบบโค้ง (อังกฤษ: arch bridge) คือ สะพานรูปแบบหนึ่งที่มีการรับน้ำหนักในแต่ละด้านในการก่อสร้างเป็นรูปโค้ง สะพานแบบโค้งใช้การโอนน้ำหนักของสะพานและน้ำหนักถ่วงบางส่วนในการผลักตามแนวนอนโดยเครื่องรับน้ำหนักที่ด้านใดด้านหนึ่ง สะพานหนึ่งอาจจะสร้างจากรูปโค้งที่ต่อเนื่องกัน แต่ในปัจจุบันมีสะพานหลายรูปแบบที่ใช้โครงสร้างที่ประหยัดมากกว่าสะพานแบบโค้ง

สะพานหินโค้งในญี่ปุ่น

สมุดภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้