สะพานยื่น (อังกฤษ: cantilever bridge) คือ สะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่น และใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับน้ำหนักของสะพาน สะพานยื่นอาจเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายสำหรับสะพานลอย แต่สะพานยื่นขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบสำหรับถนนหรือทางรถไฟจะใช้เสาค้ำซึ่งสร้างจากเหล็ก หรือคานขนาดใหญ่ซึ่งสร้างจากคอนกรีตอัดแรง สะพานยื่นเหล็กคือการพัฒนาและการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิศวกรรม เพราะสะพานรูปแบบนี้สามารถยืดขยายระยะทางกว่า 1,500 ฟุต (460 เมตร) และสามารถสร้างอย่างง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติของสะพานที่มีความผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลย

สะพาน Pierre Pflimlin ข้ามแม่น้ำไรน์ ระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศส

สมุดภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข