สะพานแบบโครง

ระวังสับสนกับ สะพานยื่น

สะพานแบบโครง (อังกฤษ: truss bridge) เป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่พยุงน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการประกอบเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกัน โดยโครงสร้างเหล่านี้อาจจะถูกกดจากความตึง การบีบอัด หรืออาจทั้งสองอย่างในการตอบสนองการรับน้ำหนัก สะพานแบบโครงคือหนึ่งในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของสะพานยุคใหม่ รูปแบบที่เรียบง่ายของสะพานนี้แสดงการออกแบบอย่างง่ายๆ โดยวิศวกรในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ตอนต้น สะพานรูปแบบนี้ยังประหยัดในการก่อสร้างเพราะใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สะพานแบบโครงสำหรับทางรถไฟเดี่ยว ถูกเปลี่ยนเป็นทางเดินเท้าและท่อส่งน้ำ

สมุดภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข