สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สวนสาธารณะในประเทศไทย

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อังกฤษ: Queen Sirikit Park) เป็นสวนสาธารณะระดับย่าน ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเนื่องใน "วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 5 รอบ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535" โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2534 เปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ระยะแรก 140 ไร่ (0.22 ตร.กม.) โครงการระยะที่สองจะเพิ่มพื้นที่อีก 60 ไร่ในอนาคต ซึ่งมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการโดยโปรดเกล้าในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดในปี พ.ศ. 2561[1]

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Place ParkQueenSirikit.jpg
ประเภทสวนสาธารณะระดับย่าน
ที่ตั้งถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พื้นที่196 ไร่
เปิดตัว19 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ผู้ดำเนินการตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร
สถานะ05.00 -18.30 น. ทุกวัน
ระบบขนส่งมวลชน สายสุขุมวิท  สถานีหมอชิต
 สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีสวนจตุจักร

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสวนจตุจักร ประกอบด้วยสวนสาธารณะ 3 แห่งที่มีพื้นที่ติดต่อกันได้แก่ สวนจตุจักร พื้นที่ 155 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่ 375 ไร่ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่ 196 ไร่ รวมทั้งหมด 727 ไร่

ประวัติแก้ไข

ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2534 เพื่อจัดสร้างขึ้นเนื่องใน "วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ 5 รอบ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535" โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัตถุประสงค์แก้ไข

สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นสถานที่รวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เป็น สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และปลูกฝัง ทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

รูปแบบของสวนแก้ไข

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น พรรณไม้ยืนต้น พรรณไม้ล้มลุก พรรณไม้ประดับ พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ดอก พรรณไม้ใบ พรรณไม้สมุนไพร และอีกจำนวนมาก อาทิ มีสระน้ำรูปตัว S และ ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก ในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีลานบัวเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบไปด้วยบัวนับร้อยชนิด ทั้งบัวหลวง บัวสาย บัวผัน และบัวขนาดเล็กหรือบา และล้อมรอบไปด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ ของพรรณไม้ที่มีหลากหลายหลายสปีชีส์ เช่น พรรณไม้เทิดพระเกียรติ ต้นไม้ทรงปลูก พรรณไม้ในสกุลลีลาวดี พรรณไม้วงศ์ชบาและสกุลชบา พรรณไม้ในวงศ์กล้วย ซึ่งมีกว่า 229 ชนิดในปัจจุบัน[2] นอกจากนี้ยังมีสระบัว และไม้มงคลพระราชทานพรรณไม้ประจำจังหวัด 76 จังหวัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008[3] จนมีครบทั้ง 77 จังหวัด ตั้งแต่ กรุงเทพมหานคร จนถึงอำนาจเจริญ และยังมีสวนหิน สวนพรรณไม้วงศ์ปาล์ม ภายสวนยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครอีกด้วย

งานกิจกรรมแก้ไข

งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถแก้ไข

 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12[4] โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2561[5]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11[6] โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2560[7]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2559[8][9][10][11][12]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 9 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2558[13]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 8 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2557[14][15]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 7 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2556[16][17]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 6 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2555
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 5[18] โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2553
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2552[19][20][21]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2551[22]
 • งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่าง สิงหาคม พ.ศ. 2550

งานวิ่งแก้ไข

 • วิ่ง : "Run for Love 2018"[23]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/186/1.PDF
 2. http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/22753
 3. https://mgronline.com/travel/detail/9510000095077
 4. http://www.cp-enews.com/news/details/cpcsr/2026
 5. งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[ลิงก์เสีย]
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-08-23. สืบค้นเมื่อ 2018-10-04.
 7. https://www.naewna.com/lady/282837
 8. https://www.dmcr.go.th/detailAll/10090/nws/11
 9. https://www.ryt9.com/s/nnd/2481805
 10. งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า[ลิงก์เสีย]
 11. http://www.rakpongprai.org/news06.php
 12. https://www.qsds.go.th/newqsds/inside_news.php?newsid=1907[ลิงก์เสีย]
 13. http://203.159.154.241/innogoth/?p=50943
 14. http://www.documents.dnp9.com/bookorder/admin/bookoffice/20140616edict0009.pdf[ลิงก์เสีย]
 15. https://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=556658[ลิงก์เสีย]
 16. https://travel.kapook.com/view68348.html
 17. งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 7 สำนักข่าวเจ้าพระยา
 18. http://www.thailandexhibition.com/Event-77/2936
 19. http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/22753
 20. https://www.thairath.co.th/content/25865
 21. https://www.thairath.co.th/content/24213
 22. https://www.gotoknow.org/posts/201417
 23. https://web.facebook.com/events/375818466190807/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′24″N 100°33′00″E / 13.806667°N 100.55°E / 13.806667; 100.55