สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์

สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 ที่จังหวัดนครปฐม จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511

เริ่มรับราชการที่กรมประมงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่กองประมงน้ำจืด ในตำแหน่งนักวิชาการประมงชั้นตรี

ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุกรมวิธานสัตว์น้ำและปลาน้ำจืด โดยเริ่มทำงานทางด้านนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ที่สถาบันประมงน้ำจืด มีผลงานต่าง ๆ อาทิ The Taxonomic Characters and Biology of Some Important Freshwater Fishes in Thailand พ.ศ. 2522 รายงานฉบับพิเศษเรื่องตามรอยหมอสมิธไปจับปลาที่สาละวิน พ.ศ. 2525 พันธุ์ปลาในระบบแม่น้ำสาละวินของประเทศไทย พ.ศ. 2540 ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย อนุกรมวิธานปลาหมอสีในประเทศไทย พ.ศ. 2542 เป็นต้น

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติท้ายเล่ม หนังสือ สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑ โดย สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ พ.ศ. 2547 ISBN 974-00-8701-9
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๗๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๔๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗