สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี[1] มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าฉิม” เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ กับเงิน แซ่ตัน ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2305[2] พระองค์มีพระโรคประจำพระองค์คือมีพระสติวิปลาส[3]

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี
เจ้าฟ้าชั้นตรี
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาเงิน แซ่ตัน
พระมารดาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
ประสูติพ.ศ. 2305
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2358

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิม สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2358[1] ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สถาปนาพระอัฐิของพระองค์เป็น กรมขุนอนัคฆนารี

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "ราชสกุลวงศ์" (PDF). กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557.
  2. ราชกุลวงศ์ชั้นที่ ๒ ของราชวงศ์จักรี
  3. "ตอนที่ 27 รักที่ลับเร้นของกรมพระศรีสุริเยนทรามาตย์". เดลินิวส์. 7 ตุลาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556.