เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (พ.ศ. 2207 – 2241) นามเดิม ขุนทอง เป็นบุตรชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช
(ขุนทอง)
เกิดขุนทอง
พ.ศ. 2207
อาณาจักรอยุธยา
เสียชีวิตพ.ศ. 2241
บ้านสะกุตรัง เมืองอุทัยธานี อาณาจักรอยุธยา
มีชื่อเสียงจากพระปัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บุตรพระยาราชนิกูล
บิดามารดา

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช มีนามเดิมว่า "ขุนทอง" ท่านเป็นบุตรของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไม่ทราบนามมารดา

เมื่อขุนทองโตขึ้น บิดาได้พาไปรับราชการ ได้รับยศเป็นพระยาอัษฎาเรืองเดช จางวางกรมพระตำรวจ ในแผ่นดิน ออกพระเพทราชา และเลื่อนเป็นพระยากลาโหม เสนาบดีทางการทหาร ต่อมาพระยาวรวงศาธิราช เสนาบดีทางด้านการต่างประเทศ ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่เจ้าพระยาวรวงศาธิราช เสนาบดีกรมคลัง

เจ้าพระยาวรวงศาธิราช มีบุตรชื่อทองคำ เป็นเจ้ากรมมหาดเล็กในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และเลื่อนยศเป็นพระราชนิกูล ตำแหน่งปลัดว่าการกรมมหาดไทย ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระยาราชนิกูลนั้นได้ย้ายหลักแหล่งไปสร้างบ้านอยู่ที่ “สะกุตรัง” หรือเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

บรรดาศักดิ์แก้ไข

  • พระยาอัษฎาเรืองเดช
  • พระยากลาโหม
  • พระยาวรวงศาธิราช
  • เจ้าพระยาวรวงศาธิราช

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-205-2
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-204-4