เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช นามเดิม ขุนทอง เป็นบุตรชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช
(ขุนทอง)
เกิดพ.ศ. 2207
อาณาจักรอยุธยา
เสียชีวิตพ.ศ. 2241
อาณาจักรอยุธยา
บุตรพระยาราชนิกูล (ทองคำ)
บิดามารดา

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยาวรวงษาธิราช มีนามเดิมว่า "ขุนทอง" ท่านเป็นบุตรของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไม่ทราบนามมารดา

เมื่อขุนทองโตขึ้น บิดาได้พาไปรับราชการ ได้รับยศเป็นพระยาอัษฎาเรืองเดช จางวางกรมพระตำรวจ ในแผ่นดิน ออกพระเพทราชา และเลื่อนเป็นพระยากลาโหม เสนาบดีทางการทหาร ต่อมาพระยาวรวงศาธิราช เสนาบดีทางด้านการต่างประเทศ ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่เจ้าพระยาวรวงศาธิราช เสนาบดีกรมคลัง

เจ้าพระยาวรวงศาธิราช มีบุตรชื่อทองคำ เป็นเจ้ากรมมหาดเล็กในรัชกาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และเลื่อนยศเป็นพระราชนิกูล ตำแหน่งปลัดว่าการกรมมหาดไทย ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระยาราชนิกูลนั้นได้ย้ายหลักแหล่งไปสร้างบ้านอยู่ที่ “สะกุตรัง” หรือเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

บรรดาศักดิ์แก้ไข

  • พระยาอัษฎาเรืองเดช
  • พระยากลาโหม
  • พระยาวรวงศาธิราช
  • เจ้าพระยาวรวงศาธิราช

อ้างอิงแก้ไข

  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-205-2
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-204-4