สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์

สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ (เขมร: សម្តេចព្រះនរោត្តម នរិន្រ្ទពង្ស, พ.ศ. 2497 - 2546) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุกับสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุโดยมีพระเชษฐาคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบัน

สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์
Norodom Narindrapong.jpg

พระนามเต็ม สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์
พระอิสริยยศ สมเด็จพระ
ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 18 กันยายน พ.ศ. 2497
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สิ้นพระชนม์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พระชนมายุ 49 พรรษา)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระมารดา สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ
พระชายา เอก สีนวน
พระบุตร พระองค์เจ้านโรดม สิมนรินทร์
พระองค์เจ้านโรดม มุนีนุ

ประวัติแก้ไข

สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ ประสูติเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1954 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุกับสมเด็จพระราชินีนโรดม มณีนาถ สีหนุ[1] โดยมีพระเชษฐาคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบัน พระองค์ศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนนโรดม และthe Petit Lycée Descartes ระดับสองที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมอสโก กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย พระองค์สามารถรับสั่งภาษาฝรั่งเศส และรัสเซียได้ดี[2]

พระธิดาแก้ไข

สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ ได้สมรสแล้วกับนางเอก สีนวน มีพระธิดาด้วยกัน 2 พระองค์ ได้แก่

  • พระองค์เจ้านโรดม สิมนรินทร์ (Princess Norodom Simonarine) ประสูติเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1983
  • พระองค์เจ้านโรดม มุนีนุ (Princess Norodom Moninouk) ประสูติเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1987

สิ้นพระชนม์แก้ไข

สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ สิ้นพระชนม์ด้วยอาการพระหทัยวาย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สิริรวมพระชนมายุ 49 พรรษา[3][4]

พระราชตระกูลแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สุรามฤต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
 
 
 
 
 
 
 
พระองค์เจ้านโรดม พงางาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าจอมมารดานวล
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
 
 
 
 
 
 
 
พระองค์เจ้านโรดม กัณวิมาน นรลักษณ์ เทวี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสา สัมภัต
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายฌ็อง-ฟร็องซัวส์ อิซซี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเปียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางปอม เปียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอ๊ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงแก้ไข