สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี

สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี (เขมร: នរោត្តម កានវិមាន នរល័ក្ខទេវី อักษรโรมัน: Norodom Kanviman Norleak Tevi) ;(พ.ศ. 2419 - พ.ศ. 2455) เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ อภิเษกสมรสในปี พ.ศ. 2438 พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2419 หลังจากอภิเษกสมรสกับพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ พระองค์ก็มีพระโอรสธิดา 7 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนาซึ่งต่อมาในภายหน้าทรงเป็นพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี
พระอัครมเหสีกรุงกัมพูชา
พระราชสมภพพ.ศ. 2419
สวรรคตพ.ศ. 2455
พระราชสวามีพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระราชบุตรสีสุวัตถิ์ Pinnareth
สีสุวัตถิ์ Thavet Roeungsi
สีสุวัตถิ์ Sariletlak
สีสุวัตถิ์ กุสุมะ
สีสุวัตถิ์ Nearirakh
สีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
สีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลนโรดม(ประสูติ)
ราชสกุลสีสุวัตถิ์(อภิเษกสมรส)
พระราชบิดาพระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
พระราชมารดาเสา สัมภัต

สมเด็จอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2455

ดูเพิ่ม

แก้


ก่อนหน้า สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี ถัดไป
นักนางวาณี    
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(ราชวงศ์วรมัน)

(พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2484)
  พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี