สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2455 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2499) เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์กับสมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี[1] พระองค์มีบทบาททางการเมืองกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และทรงเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2494

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์
สมเด็จกรมหลวง
ประสูติ25 สิงหาคม พ.ศ. 2455
สิ้นพระชนม์31 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (44 ปี)
พระบุตร13 พระองค์
ราชวงศ์ราชสกุลสีสุวัตถิ์
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระมารดาสมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี

อ้างอิง แก้

  1. Nepote, Jacques & Sisowath, Ravivaddhana Monipong, Etat présent de la Maison Royale du Cambodge, Institut de la Maison Royale du Cambodge, Paris, 1994