บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี (พ.ศ. 2419 - พ.ศ. 2455) เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ อภิเษกสมรสในปี พ.ศ. 2438 พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2419 หลังจากอภิเษกสมรสกับพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ พระองค์ก็มีพระโอรสธิดา 7 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนาซึ่งต่อมาในภายหน้าทรงเป็นพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี

พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งกัมพูชา
ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2419
สวรรคต พ.ศ. 2455
พระราชบิดา พระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
พระราชมารดา เสา สัมภัต
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระราชบุตร สีสุวัตถิ์ Pinnareth
สีสุวัตถิ์ Thavet Roeungsi
สีสุวัตถิ์ Sariletlak
สีสุวัตถิ์ กุสุมะ
สีสุวัตถิ์ Nearirakh
สีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
สีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์

นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวีเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2455

ดูเพิ่มแก้ไข


ก่อนหน้า นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี ถัดไป
นักนางวาณี    
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(ราชวงศ์วรมัน)

(พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2484)
  พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี