สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลานช้าง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลานช้าง

ประวัติศาสตร์แก้ไข

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2481 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 3 ; พ.ศ. 2481แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายสังคม ริมทอง

ดูเพิ่มแก้ไข