สนธิสัญญาโลซาน เป็นสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งลงนามในโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1923 อันยุติสถานะสงครามซึ่งมีอยู่ระหว่างประเทศตุรกีและฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้แก่ จักรวรรดิอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรอิตาลี จักรวรรดิญี่ปุ่น ราชอาณาจักรกรีซ ราชอาณาจักรโรมาเนียและรัฐเซิร์บ-โครแอต-สโลวีนนับแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้น อย่างเป็นทางการ สนธิสัญญานี้เป็นผลแห่งความพยายามเจรจาสันติภาพครั้งที่สองหลังสนธิสัญญาเซเวร์ (Treaty of Sèvres) อันล้มเหลว ที่ภาคีทั้งหมดลงนามแต่ภายหลังถูกขบวนการแห่งชาติตุรกีซึ่งต่อสู้กับเงื่อนไขเดิมและสูญเสียดินแดนไปเป็นอันมาก สนธิสัญญาโลซานยุติความขัดแย้งและกำหนดเขตแดนของรัฐตุรกีสมัยใหม่ ยกเว้นเขตแดนกับประเทศอิรัก ในสนธิสัญญาดังกล่าว ตุรกีสละการอ้างสิทธิ์เหนือส่วนที่เหลือของจักรวรรดิออตโตมันและฝ่ายสัมพันธมิตรรับรองอธิปไตยของตุรกีภายในเขตแดนใหม่เป็นการตอบแทน

สนธิสัญญาโลซาน
สนธิสัญญาสันติภาพกับตุรกี ลงนามที่โลซาน
Accord relatif à la restitution réciproque des internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre, signé à Lausanne
Turkey-Greece-Bulgaria on Treaty of Lausanne.png
เขตแดนของตุรกีซึ่งตั้งโดยสนธิสัญญาโลซาน
วันลงนาม
- ณ
24 กรกฎาคม 1923
โลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
วันเริ่มใช้
- เงื่อนไข
6 สิงหาคม 1924
หลังตุรกีและจักรวรรดิบริติช ฝรั่งเศส อิตาลีและญี่ปุ่นสามประเทศใด ๆ ให้สัตยาบัน สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับแก่ "อัครภาคีผู้ทำสัญญา" และใช้แก่ผู้ลงนามเพิ่มเติมภายหลังเมื่อเก็บรักษาการให้สัตยาบัน
ผู้ลงนาม * ตุรกี

สหราชอาณาจักร จักรวรรดิบริติช

ภาคี * จักรวรรดิอังกฤษ
ผู้เก็บรักษา สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ภาษา ฝรั่งเศส

ตุรกีให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1923 กรีซเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1923 อิตาลีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1924 ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1924 บริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1924 สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1924 โดยตราสารให้สัตยาบันเก็บรักษาอย่างเป็นทางการในกรุงปารีส