สถาปัตยกรรมตะวันตก

สถาปัตยกรรมตะวันตก (อังกฤษ: Western Architecture)

สมัยของสถาปัตยกรรมตะวันตกแก้ไข

แบ่งเป็นสมัยย่อยอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้:

  • สถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟู หรือ “สถาปัตยกรรมยุคภูมิปัญญา” (อังกฤษ: Age of Enlightenment) สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูเป็นยุคที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบที่เคยทำกันมาไม่ว่าจะเป็นไบแซนไทน์ กอธิค หรืออื่น ๆ

ลักษณะของสถาปัตยกรรมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข