สถาปัตยกรรมตะวันตก

สถาปัตยกรรมตะวันตก (อังกฤษ: Western Architecture)

วัดเอ็ททาล - ประเทศเยอรมนี
สถาปัตยกรรมโรโคโค
มหาวิหารโนเตรอดาม - ประเทศฝรั่งเศส
สถาปัตยกรรมกอธิค

สมัยของสถาปัตยกรรมตะวันตก

แก้

แบ่งเป็นสมัยย่อยอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้:

  • สถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟู หรือ “สถาปัตยกรรมยุคภูมิปัญญา” (อังกฤษ: Age of Enlightenment) สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูเป็นยุคที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบที่เคยทำกันมาไม่ว่าจะเป็นไบแซนไทน์ กอธิค หรืออื่น ๆ

ลักษณะของสถาปัตยกรรม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้