สถานีเคแอลไอเอ 2

สถานีเคแอลไอเอ 2 เป็นสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสาร 2 (อาคารสายการบินโลว์คอสต์) ของท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 มีให้บริการทั้งรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต

 KE6   KT3  เคแอลไอเอ อาคารผู้โดยสาร 2
ERL Logo | สถานีรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
ป้ายชานชาลาขบวนเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ เซปัง รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย
เจ้าของบริษัท เอ็กซ์เพรสเรลลิงก์ จำกัด
ชานชาลา1 ชานชาลาเกาะกลาง
ราง2
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ1 พฤษภาคม 2014; 9 ปีก่อน (2014-05-01)
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า เอ็กซ์เพรสเรลลิงก์ สถานีต่อไป
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เคแอลไอเอ แทรนซิต สถานีปลายทาง
เคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส

เช่นเดียวกันกับสถานีท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ สถานีนี้มีเพียงชานชาลาเดียว รถไฟฟ้าแต่ละประเภทจะจอดเทียบชานชาลาใดชานชาลาหนึ่งเท่านั้น โดยรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส จะจอดเทียบชานชาลา A ส่วนรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ แทรนสิต จะจอดเทียบชานชาลา B

ปัจจุบัน สถานีเคแอลไอเอ 2 ยังเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ทั้งรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต

ดูเพิ่ม แก้