สถานีเคแอลไอเอ 2

สถานีเคแอลไอเอ 2 เป็นสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสาร 2 (อาคารสายการบินโลว์คอสต์) ของท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 มีให้บริการทั้งรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต

67
สถานีเคแอลไอเอ 2
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งอาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, รัฐเซอลาโงร์
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
เจ้าของบริษัท เอ็กซ์เพรสเรลลิงก์ จำกัด
สายเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส, เคแอลไอเอ แทรนสิต
ชานชาลาชานชาลาเกาะกลาง 1 แห่ง
ราง2
ประวัติ
เปิดให้บริการ1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

เช่นเดียวกันกับสถานีท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ สถานีนี้มีเพียงชานชาลาเดียว รถไฟฟ้าแต่ละประเภทจะจอดเทียบชานชาลาใดชานชาลาหนึ่งเท่านั้น โดยรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส จะจอดเทียบชานชาลา A ส่วนรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ แทรนสิต จะจอดเทียบชานชาลา B

ปัจจุบัน สถานีเคแอลไอเอ 2 ยังเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ทั้งรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต

ดูเพิ่มแก้ไข