สถานีท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์

สถานีท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ หรือ สถานีเคแอลไอเอ เป็นสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารหลัก ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย รถไฟฟ้าที่ให้บริการ มีทั้งรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต

67
สถานีเคแอลไอเอ
KLIA6.jpg
ชานชาลาสถานี "ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์" (เคแอลไอเอ)
ที่ตั้งท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์, รัฐเซอลาโงร์
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
เจ้าของบริษัท เอ็กซ์เพรสเรลลิงก์ จำกัด
สายเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส และเคแอลไอเอ แทรนสิต
ชานชาลาชานชาลาเกาะกลาง 1 แห่ง
ราง2
ประวัติ
เปิดให้บริการค.ศ. 2002

สถานีนี้มีเพียงชานชาลาเดียว รถไฟฟ้าแต่ละประเภทจะจอดเทียบชานชาลาใดชานชาลาหนึ่งเท่านั้น โดยรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส จะจอดเทียบชานชาลา A ส่วนรถไฟฟ้าเคแอลไอเอ แทรนสิต จะจอดเทียบชานชาลา B

ดูเพิ่มแก้ไข