สงครามโคกูรยอ-สุย

สงครามโคกูรยอ-สุย เป็นหนึ่งในสงครามระหว่างอาณาจักรโคกูรยอกับจีน สงครามครั้งนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 598 (พ.ศ. 1141) ในรัชสมัยจักรพรรดิสุยเหวินตี้แห่งราชวงศ์สุย และพระเจ้าย็องยังแห่งโคกูรยอ ซึ่งสงครามครั้งนี้โคกูรยอเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ

สงครามโคกูรยอ-สุย
ส่วนหนึ่งของ สงครามโคกูรยอ-จีน
วันที่ค.ศ. 598 – ค.ศ. 614
สถานที่แมนจูเรีย คาบสมุทรเกาหลีตอนเหนือ ทะเลเหลือง
ผล โคกูรยอได้ชัยชนะ
คู่สงคราม
โคกูรยอ ราชวงศ์สุย
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
พระเจ้าย็องยัง
อึลจิมุนด็อก
กัง อี ซิก
โก กอน-มู
หยาง เหลียง
Gao Jiong
สุยหยางตี้
อี้เหวิน ฉู่
Yu Zhongwen
Lai Hu'er
Zhou Luohou
กำลัง
ประมาณ 300,000 นาย ทหารเดินเท้า 1,133,800 นาย และรวมทั้งสิ้นมากกว่า 3,000,000 นายในการรุกรานใน ค.ศ. 612
ความสูญเสีย
น้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาก มากกว่า 302,300 นาย
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อ้างอิงแก้ไข

  • Asmolov, Konstantin V. "The System of Military Activity of Koguryô." Korea Journal 32:2 (Summer 1992): 103-116.
  • Gabriel, Richard A. and Boose, Donald W. "The Korean Way of War: Salsu River." In Richard A. Gabriel and Donald W. Boose. The Great Battles of Antiquity: A Strategic and Tactical Guide to Great Battles that Shaped the Development of War. Westport, CN: Greenwood Press, 1994.
  • Graff, David A., Medieval Chinese Warfare, 300-900. ISBN 0-415-23954-0