พระเจ้าย็องยัง

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ายองยาง)


พระเจ้าย็องยัง (เกาหลี영양왕; ฮันจา嬰陽王; อาร์อาร์Yeong-yang-wang; เอ็มอาร์Yŏng'yang-wang) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่26 ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 590 (พ.ศ 1133) ต่อจากพระเจ้าพย็องว็อน พระเจ้าย็องยังทรงครองราชย์ 28 ปี และสวรรคตในปี ค.ศ. 618 (พ.ศ. 1161) จากนั้นพระอนุชาคือพระเจ้าย็องนยู จึงขึ้นครองราชย์สืบไป[1]

พระเจ้าย็องยัง
ฮันกึล
영양왕 หรือ 평양왕
ฮันจา
嬰陽王 หรือ 平陽王
อาร์อาร์Yeong-yang-wang หรือ Pyeong-yang-wang
เอ็มอาร์Yŏng-yang-wang หรือ P'yǒng-yang-wang
ชื่อเกิด
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Won
เอ็มอาร์Wǒn

พระเจ้าย็องยังมีอีกพระนามหนึ่งคือ พระเจ้าพย็องยัง (เกาหลี평양왕; ฮันจา平陽王; อาร์อาร์Pyeong-yang-wang; เอ็มอาร์P'yǒng'yang-wang)

อ้างอิง

แก้
  1. "영양왕" (ภาษาเกาหลี). Doopedia. สืบค้นเมื่อ 2016-10-05.