สงครามชเลสวิชครั้งที่หนึ่ง

สงครามชเลสวิชครั้งที่หนึ่ง (เยอรมัน: Schleswig-Holsteinischer Krieg) หรือสงครามสามปี (เดนมาร์ก: Treårskrigen) เป็นสงครามแรกของกองทัพทางภาคใต้ และภาคเหนือของเยอรมนี เป็นการประกาศการควบคุมดัชชนีของรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ สงครามซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2391 ถึง พ.ศ. 2394 ยังเกี่ยวข้องกับกองกำลังจากราชอาณาจักรปรัสเซีย และสวีเดน [1]

สงครามชเลสวิชครั้งที่หนึ่ง
Tropper 1849.jpg
ทหารเดนมาร์กเดินทางกลับไปยังกรุงโคเปนเฮเกนในปี พ.ศ. 2392 โดย Otto Bache (ค.ศ. 1894)
วันที่24 มีนาคม ค.ศ. 1848 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2395
สถานที่ดัชชีชเลสวิช และ Jutland
ผล

เดนมาร์กชนะ

ดินแดน
เปลี่ยนแปลง
เดนมาร์กยังคงควบคุมรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
คู่สงคราม

สมาพันธรัฐเยอรมัน

 เดนมาร์ก

ความสูญเสีย
เสียชีวิต 1,284 คน
บาดเจ็บ 4,675 คน
รวม: 5,959
เสียชีวิต 2,128 คน
บาดเจ็บ 5,797 คน
รวม: 7,925
แม่แบบ:Campaignbox First Schleswig War

ท้ายที่สุดแล้วภายใต้แรงกดดันในราชอาณาจักรปรัสเซียจนต้องถอนกำลังออกไป เป็นผลให้สงครามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของเดนมาร์ก ต่อมาสงครามชเลสวิชครั้งที่สองก็เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2407

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Rowly-Conwy, Peter. "THE CONCEPT OF PREHISTORY AND THE INVENTION OF THE TERMS ‘PREHISTORIC’ AND ‘PREHISTORIAN’: THE SCANDINAVIAN ORIGIN, 1833–1850". European Journal of Archaeology. 9 (1): 103–130. doi:10.1177/1461957107077709.

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Price, Arnold. "Schleswig-Holstein" in Encyclopedia of 1848 Revolutions (2005) online
  • Schlürmann, Jan. Die Schleswig-Holsteinische Armee 1848-1851 (Tönning, PhD Thesis 2004).
  • Schlürmann, Jan. The German Volunteers of the 1st Schleswig War. An Overview of the Freikorps’ Organisation, Uniforms, Flags and Armament in 1848. In: Chakoten 62 [Dansk Militaerhistorisk Selkabet](2007), no. 4, p. 16-20.
  • Steefel, Lawrence D. The Schleswig-Holstein Question. 1863–1864 (Harvard U.P. 1923).
  • Svendsen, Nick "The First Schleswig-Holstein War 1848–50"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข