บทนำ
นำทางในวิกิพีเดีย

เนมสเปซ
หน้าประเภทต่าง ๆ

ค้นหาหน้า
กลเม็ดค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

เปลี่ยนทาง
สำหรับหน้าที่มีหลายชื่อและทางลัด

ลิงก์มีประโยชน์
สำหรับผู้เขียน

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านหน้าวิกิพีเดียแบ่งเป็นเนมสเปซ ทุกเนมสเปซ (ยกเว้นบทความหลัก) มีคำนำหน้าตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ก่อนเริ่มชื่อหน้า ต่อไปนี้เป็นเนมสเปซบางส่วนที่คุณอาจไปพบ ร่วมกับคำอธิบายและตัวอย่าง


เนมสเปซ จุดประสงค์ ตัวอย่าง
หลัก/บทความ
ไม่มีคำนำหน้า
บทความ ดาวทะเล
หน้าแก้ความกำกวมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านหาบทความได้ถูกต้อง ไทย (แก้ความกำกวม)
วิกิพีเดีย:
หรือ "โครงการ"
นโยบายและแนวปฏิบัติ วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง
หน้ากระบวนการ วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด
ฟอรัมอภิปรายและกระดานประกาศ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ
ชุมชนโครงการวิกิที่สนใจหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์
ผู้ใช้: หน้าโพรไฟล์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ en:User:Jimbo Wales
หน้ากระบะทรายและฉบับร่างส่วนบุคคล ผู้ใช้:ตัวอย่าง/ทดลองเขียน
ฉบับร่าง: บทความร่างที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ฉบับร่าง:ทดลองเขียน
วิธีใช้: หน้าวิธีใช้ วิธีใช้:สารบัญ
แม่แบบ: แม่แบบ ซึ่งสามารถรวมหรือแทนที่ในหน้าอื่น แม่แบบ:ต้องการอ้างอิง
หมวดหมู่: หน้าที่จัดเข้ากลุ่มเดียวกันเพราะลักษณะบางอย่าง หมวดหมู่:ศิลปะ
ไฟล์: ภาพและไฟล์อื่น ไฟล์:Wiki.png
สถานีย่อย: หน้าที่นำเสนอเนื้อหาวิกิพีเดียในหัวข้อหนึ่ง ๆ สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบัน
มีเดียวิกิ: ข้อความที่ปรากฏในซอฟต์แวร์วิกิ มีเดียวิกิ:Wikimedia-copyrightwarning
พิเศษ: หน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ พิเศษ:Recentchangesทุกหน้าในเนมสเปซข้างต้น ยกเว้น พิเศษ มีหน้าคุยสำหรับใช้อภิปราย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอภิปรายเกี่ยวกับบทความดาวทะเล ที่ พูดคุย:ดาวทะเล หรือคุยเกี่ยวกับวิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง ที่ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง คุณสามารถเปลี่ยนระหว่างหน้าปกติกับหน้าคุยโดยคลิกแถบที่มุมซ้ายบน