วิธีใช้:สอนคู่มือการเขียน/6


คู่มือการเขียน
สำหรับจัดรูปแบบ

แบ่งส่วนบทความ
ทำให้บทความอ่านง่าย

ภาพและอ้างอิง
ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ลิงก์
เย็บเล่มสารานุกรมวิกิพีเดีย

ความกลมกลืน
สิ่งสุดท้ายที่พึงระลึกถึง

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านสรุป

MoS เป็นทรัพยากรอย่างดี แม้คุณไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นหลักการสำคัญที่พึงระลึกไว้

  1. ความกลมกลืน – รักษาลีลาและการจัดรูปแบบภายในบทความให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนบทความต่าง ๆ ควรรักษาให้ใกล้เคียงกันตามความเหมาะสม
  2. เสถียร – เลี่ยงเปลี่ยนลีลาที่ตรงตามแนวปฏิบัติแล้วหากปราศจากเหตุผล
  3. กระจ่าง – มุ่งเขียนสารานุกรมให้อ่านง่ายที่สุด (เช่น การเลือกใช้คำ ผัง การจัดรูปแบบ แผนภาพ)
  4. อ้างอิง – ดูให้แน่ใจว่าผู้อ่านสามารถใช้แหล่งอ้างอิงยืนยันสารสนเทศในบทความได้


สำหรับเรื่องที่เหลือสามารถดูได้จากกล่องขวามือ ถ้าสงสัยลองลอกรูปแบบบทความที่เขียนดีเรื่องคล้ายกันมาใช้ก็ได้


สารสนเทศละเอียด