วิธีใช้:สอนคู่มือการเขียน/3


คู่มือการเขียน
สำหรับจัดรูปแบบ

แบ่งส่วนบทความ
ทำให้บทความอ่านง่าย

ภาพและอ้างอิง
ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ลิงก์
เย็บเล่มสารานุกรมวิกิพีเดีย

ความกลมกลืน
สิ่งสุดท้ายที่พึงระลึกถึง

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านภาพควรสนับสนุนเนื้อหาสาระของบทความโดยไม่แย่งความสนใจไปจากเนื้อหา และควรใส่อ้างอิงสำหรับสารสนเทศที่น่าจะก่อให้เกิดข้อถกเถียง


ภาพ

ภาพช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทความดียิ่งขึ้น เพิ่มหรือเปลี่ยนภาพเฉพาะเมื่อดีกว่าภาพเก่า หรือภาพใหม่สนับสนุนเนื้อหาบทความได้ดีกว่า เมื่อสร้างและอัปโหลดภาพ ควรมีความละเอียดสูงเพียงพอและมีรูปแบบไฟล์เหมาะสม


ควรกระจายภาพไม่ให้กระจุกอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในบทความ ภาพควรสัมพันธ์กับส่วนที่แสดงภาพอยู่ และมีคำบรรยายภาพที่ช่วยอธิบายบริบทได้ดีขึ้น แสดงภาพเป็นภาพขนาดย่อ (thumbnail) และจัดชิดขวาของบทความเป็นค่าตั้งต้นเพื่อให้อ่านดูแล้วกลมกลืนกัน หากจำเป็นอาจใช้การจัดรูปแบบอย่างอื่น เช่น ชิดซ้าย แกลอรี และพาโนรามา


เลี่ยงการอัดภาพจำนวนมากในส่วนสั้น ๆ เพราะจะล้นไปส่วนถัดไป และทำให้อ่านยาก (ผังมาตรฐานมุ่งสำหรับความละเอียดจอภาพ 1024 × 768 พิกเซล)

ดูเพิ่ม


lefteless
lefteless

อ้าง

  • อย่าตัดตอนข้อความยาว ๆ จากต้นฉบับมามากเกินไป โดยทั่วไปบทความควรถอดความและสรุปเนื้อหา (ถ้าต้องการเผยแพร่เอกสารทั้งหมด กรุณาใช้โครงการวิกิซอร์ซ)
  • ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  • ใช้ลีลาการอ้างอิงที่ใช้อยู่แล้ว อย่าใช้ปะปนกัน โดยมีรายการอ้างอิงอยู่ท้ายบทความ


ดูเพิ่ม