วิธีใช้:สอนคู่มือการเขียน/5


คู่มือการเขียน
สำหรับจัดรูปแบบ

แบ่งส่วนบทความ
ทำให้บทความอ่านง่าย

ภาพและอ้างอิง
ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ลิงก์
เย็บเล่มสารานุกรมวิกิพีเดีย

ความกลมกลืน
สิ่งสุดท้ายที่พึงระลึกถึง

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านMoS มีแนวปฏิบัติอย่างกวางขวางในประเด็นงานสารบรรณทุกรูปแบบ ด้านล่างเป็นตัวอย่างประเภทที่คุณสามารถหาคำแนะนำได้


ภาษา

พึงเลี่ยงการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 (ผม, คุณ, ผู้อ่าน) ยกเว้นในคำพูดที่ยกมาและชื่อผลงาน

งดใช้วลีทำนอง ควรทราบว่า และ พึงตระหนักว่า และเลี่ยงคำอย่าง แน่นอน, ในความเป็นจริง, และ ชัดเจนว่า (รวมถึงการเขียนข้อเท็จจริงโดยใช้ อ้างว่า)

สำหรับการทับศัพท์และการแปล ให้ใช้ตามหลักการตกลงกันไว้แล้ว คือ คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย และหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานและสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

แปล United States ว่า สหรัฐ


วันที่และจำนวน

เลี่ยงการใช้วลีที่มีโอกาสพ้นสมัยไปได้ เช่น ล่าสุด, ปัจจุบัน

อย่าเขียน #1; ให้ใช้ ที่ 1 แทน ทั้งนี้ยกเว้นหนังสือการ์ตูน

ไม่ควรใช้ "ปี พ.ศ." หรือ "ปี ค.ศ." (ใช้ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ตามลำดับ)


เครื่องหมายวรรคตอน

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศตรง " และอะพอสทรอฟีตรง ' ตามที่มีอยู่ในคีย์บอร์ด ไม่ใช้ “ ” และ ‘ ’

ชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ ซีรีย์โทรทัศน์ อัลบั้มเพลง งานจิตรกรรม และเรือให้ทำตัวเอน ส่วนชื่อเพลงหรือบทกวีให้เขียนเครื่องหมายอัญประกาศคร่อม

ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกกลุ่มคำหรือประโยคเพื่อกันความสับสน

ใช้ en dash (—) ไม่ใช่ยัตภังค์ (-) ระหว่างตัวเลข pp. 14–21, ค.ศ. 1953–2008 ใช้เชื่อมคำที่สัมพันธ์ขนานกัน ตาบอดสีแดง–เขียว; เที่ยวบินนิวยอร์ก–ลอนดอน ให้เว้นช่องไฟสองข้างของ en dash เมื่อเชื่อมหน่วยต่างกัน เช่น มกราคม 1999 – ธันวาคม 2000


ช่องว่างกันขึ้นบรรทัดใหม่กลางคำ

ป้องกันการขึ้นบรรทัดใหม่กลางคำ โดยใช้รหัส {{nowrap}} หรือ {{ไม่ตัดคำ}}