วิทยา บุตรดีวงค์

วิทยา บุตรดีวงค์ (เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2499) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร 2 สมัย

วิทยา บุตรดีวงค์
ป.ช., ป.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
พรรค พรรคเพื่อชาติ

ประวัติแก้ไข

วิทยา บุตรดีวงค์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2499[1] สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษา วิทยาทำงานรับราชการครูและเป็นทนายความควบคู่กัน ก่อนที่มาทำธุรกิจส่วนตัวรับเหมาก่อสร้างตามลำดับ[2]

งานการเมืองแก้ไข

วิทยาเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วิทยา บุตรดีวงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นายวิทยา บุตรดีวงค์
  2. Thaiswatch TV นายวิทยา บุตรดีวงศ์
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓๗, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑