วิทยา บุตรดีวงค์

นายวิทยา บุตรดีวงค์ (25 เมษายน พ.ศ. 2499 - ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร 2 สมัย

วิทยา บุตรดีวงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2499 (64 ปี)
พรรคการเมือง พรรคเพื่อชาติ

ประวัติแก้ไข

นายวิทยา บุตรดีวงค์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2499[1] สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษา วิทยาทำงานรับราชการครูและเป็นทนายความควบคู่กัน ก่อนที่มาทำธุรกิจส่วนตัวรับเหมาก่อสร้างตามลำดับ[2]

งานการเมืองแก้ไข

นายวิทยาเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายวิทยา บุตรดีวงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน

อ้างอิงแก้ไข