วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายการเพิ่มผู้ใช้กลุ่มใหม่ "Autopatrolled"

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

English: Per consensus, Thai Wikipedia community would like to

 1. add new user group "patroller"
 2. enable patrol and autopatrolled rights to "patroller"
 3. enable grant patroller user group right to sysop
 4. remove patrol right from autoconfirmed users

ไทย: จากการอภิปราย มีมติว่า

 1. เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ใหม่ "ผู้ตรวจตรา"
 2. ให้สิทธิ์ผู้ตรวจตราสามารถตรวจตราและยกเว้นการตรวจตราได้
 3. ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ให้สิทธิ์ผู้ตรวจตรา
 4. ตัดสิทธิ์ตรวจตราจากผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

ปัจจุบันหน้าที่ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ขณะที่หน้าที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้พื้นฐานจะมีไฮไลต์สีเหลืองขึ้นตรงบทความที่ผู้ใช้เหล่านั้นสร้างขึ้น (ดู พิเศษ:หน้าใหม่ ประกอบ) ดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอว่าควรเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ Autopatrolled ขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยสิทธิ์ของผู้ใช้ในกลุ่มนี้คือ "หน้าที่ถูกสร้างจะถูกระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วโดยอัตโนมัติ" ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ใช้นี้จะให้ประโยชน์ต่อชุมชนวิกิพีเดียโดยรวม ดังนี้

 1. ลดภาระการตรวจสอบบทความใหม่ของผู้ใช้ที่ร่วมกันตรวจสอบหน้าในปัจจุบัน สามารถนำเวลาที่ใช้น้อยลงในการตรวจสอบบทความอื่นหรือพัฒนาบทความของตนเองได้
 2. บทความที่ต้องผ่านการตรวจสอบ มีจำนวนน้อยลง ไม่คั่งค้างเหมือนในปัจจุบัน
 3. ช่วยในการระบุบทความสร้างใหม่ที่ไม่ได้คุณภาพได้ง่ายขึ้น (แม้ว่าผู้ใช้ใหม่และไอพีจะถูกบังคับให้สร้างหน้าฉบับร่าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ใช้ autoconfirmed บางส่วน ที่สร้างหน้าไม่ได้มาตรฐาน)

สำหรับการขอสิทธิ์ Autopatrolled นั้น จะใช้แนวทางของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมาใช้ (หรือเสนอแนวทางอื่นได้) กล่าวคือ ใช้การแจ้งขอสิทธิ หรือ ขอโดยตรงจากผู้ดูแลที่คุ้นเคยกับงานเขียนของผู้นั้นก็ได้ ขอเชิญทุกท่านร่วมอภิปรายและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วย เป็นกลางหรือคัดค้านก็ตามครับ --Timekeepertmk (คุย) 22:11, 21 ธันวาคม 2563 (+07)[]

สนับสนุนแก้ไข

 1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย น่าจะช่วยลดการตรวจสอบบทความใหม่ได้เยอะ --JMKTIN (คุย) 10:57, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย ในฐานะผู้เสนอครับ --Timekeepertmk (คุย) 11:13, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 3. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --B20180 (คุย) 11:21, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 4. Symbol support vote.svg เห็นด้วย วิกิพีเดียไทยมีหลายบทความที่ถูกทิ้งไว้เป็นโครง หรือ สร้างแล้วแต่ไม่ได้คุณภาพ เห็นด้วยครับว่าหากมีผู้ใช้กลุ่มนี้เพื่มขึ้นมาจะช่วยลดภาระงานของผู้ใช้ท่านอื่นๆ ได้ดีทีเดียว ----ชาวไทย (คุย) 11:35, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 5. Symbol support vote.svg เห็นด้วย -Thas (คุย) 11:42, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 6. Symbol support vote.svg เห็นด้วย บทความใหม่ตาลายมาก ๆ ครับ ถ้ากรองที่น่าเชื่อถือไปก็ดีขึ้นเยอะครับ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. talk cntrb 11:48, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 7. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 19:00, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 8. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --RidJasper (คุย) (ส่วนร่วม) 00:38, 25 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 9. Symbol support vote.svg เห็นด้วย เงื่อนไขต่อไปนี้
  1. กลุ่มผู้ใช้ผู้ตรวจตรา (patroller) ประกอบด้วยสิทธิ patrol และ autopatrolled
  2. ระงับสิทธิ patrol ของผู้ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน
  --Geonuch (คุย) 20:34, 27 ธันวาคม 2563 (+07)[]

เป็นกลางแก้ไข

 1. Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง -- Just Sayori OK? (have a chat) 00:12, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]

คัดค้านแก้ไข

ความเห็นเพิ่มเติมแก้ไข

 1. Pictogram voting comment.svg ความเห็น อยากให้ครอบคลุมถึงโครงการพี่น้องภาษาไทยด้วยครับ --B20180 (คุย) 11:21, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  จากหน้า meta:Requesting wiki configuration changes หากโครงการใดต้องการยื่นขอกลุ่มผู้ใช้ใหม่ จำเป็นต้องเปิดอภิปรายเป็นรายโครงการไปครับ แล้วไปยื่นขอที่ Phabricator ครับ --Timekeepertmk (คุย) 12:03, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  @B20180: จากที่เข้าใจใน m:Limits to configuration changes ทาง sysadmin ไม่สนับสนุนให้เปิดใช้งานกลุ่มสิทธิพิเศษในโครงการขนาดเล็กเนื่องจากมีการแก้ไขปริมาณน้อยจนไม่เกินความสามารถในการบำรุงรักษาโครงการรวมถึงเพื่อป้องการละเมิดจากผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสูงสุดในโครงการขนาดเล็กครับ อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็ลองตั้งเรื่องในโครงการพี่น้องดูก่อนได้ครับ (ส่วนตัวเห็นว่า thwiktionary หรือ thwikisource อาจเป็นไปได้ถ้ามีผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเพิ่มครับ) --Geonuch (คุย) 13:03, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 2. Pictogram voting comment.svg ความเห็น เรื่องการขอสิทธิ คิดว่าควรมีช่องทางเดียวคือ หน้าแจ้งขอสิทธิ ครับ เพื่อให้ตรวจสอบง่ายว่ามอบสิทธิไปให้กับใครบ้าง --JMKTIN (คุย) 11:23, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  บางโครงการนอกจากการแจ้งขอผ่าน RfP แล้ว ยังอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สิทธิ autopatrolled กับผู้ใช้ที่เห็นว่าเชื่อถือได้ในโครงการหรือให้โดยอัตโนมัติเมื่อจำนวนการแก้ไขและระยะเวลาครบกำหนดครับ --Geonuch (คุย) 13:07, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ถ้าให้ผู้ดูแลระบบใช้ดุลยพินิจได้ อาจต้องให้ผู้ดูแลระบบลงใน RfP ด้วยไหมครับ เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการติดตามต่าง ๆ --Timekeepertmk (คุย) 19:45, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ผมว่าแค่กรอกเหตุผลใน พิเศษ:สิทธิผู้ใช้ ก็ได้ครับ แล้วเหตุผลจะแสดงอยู่ในปูม ปูมสิทธิผู้ใช้ (ตัวอย่าง) ครับ --Geonuch (คุย) 07:42, 23 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 3. Pictogram voting comment.svg ความเห็น ผมสงสัยว่า autopatrolled มีความจำเป็นขนาดไหนครับ ผมไปดูหน้าสร้างบทความใหม่ทุกวันนี้ก็ยังมีเน้นสีเหลืองเยอะอยู่เลย (ุถ้ามีคนตรวจน่าจะมีน้อยกว่านี้) --Horus (พูดคุย) 12:36, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  คนตรวจคงน้อยจริงครับ อย่างสมัยก่อนผมก็ช่วยตรวจนะ แต่ภายหลังต้องกระจายไปภาระงานอื่นที่จำเป็นกว่าเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้กดตรวจเลยครับ --Geonuch (คุย) 13:16, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  เพราะผู้ตรวจมีน้อยครับ ดังนั้นถ้ามี autopatrolled จะช่วยลดปริมาณงานการตรวจของผู้ตรวจที่มีอยู่จำนวนน้อยได้ครับ --Timekeepertmk (คุย) 13:44, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 4. Pictogram voting comment.svg ความเห็น ขอพิจารณาคำแปลภาษาไทยของ "Autopatrolled" และอยากให้พิจารณาเรื่องสิทธิ patrol ที่มีอยู่ในผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติไปด้วยครับ เพราะไม่แน่ใจว่าการให้สิทธินี้ต่อผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติซึ่งได้มาเมื่อมีประสบการณ์ไม่มากจำเป็นหรือไม่ ผมเห็นบางทีผู้ใช้หุ่นเชิดก็ช่วยกันเขียนช่วยกันกดตรวจสอบกันเองทำให้ละเลยไปถ้าไม่ได้สังเกตครับ --Geonuch (คุย) 13:16, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  หรือจะพิจารณาเรื่อง patroler ไปด้วยไหมครับ? เหมือนมันจะมาคู่กัน — 🎄☃️❄️ 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. 16:16, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  autopatrolled นี่เป็น "ผู้ใช้บทความตรวจสอบอัตโนมัติ" ดีไหมครับ ส่วนกรณีของ patroller ถ้าให้สิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลกับ autopatrolled จะดีไหมครับ เพื่อป้องกันข้อสังเกตที่ว่า ? --Timekeepertmk (คุย) 19:45, 22 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง ขอเป็นกลาง --NP-chaonay (คุย) 20:19, 22 ธันวาคม 2563 (+07) (แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 21:11, 28 ธันวาคม 2563 (+07))[]
  Symbol support vote.svg เห็นด้วย รวมสิทธิไว้ด้วยก็โอเคครับ --Geonuch (คุย) 07:42, 23 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ผมอยากให้แปลแยกระหว่าง patrol ที่ตอนนี้ใช้คำว่า "ตรวจสอบ" เหมือนกับ check เพื่อไม่ให้สับสนกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser) เห็นใครไม่รู้แปล patrol ในระบบว่า "ตรวจตรา" เห็นว่าใช้แทนได้ครับ ส่วนชื่อน่าจะสั้นกว่านี้เป็น "ผู้ยกเว้นการตรวจตรา" หรือ "ผู้ยกเว้นการตรวจสอบ" ดีไหมครับ --Geonuch (คุย) 07:42, 23 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  เห็นด้วยกับคำว่า "ผู้ยกเว้นการตรวจตรา" ครับ --Timekeepertmk (คุย) 08:18, 23 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  เห็นด้วยกับผู้ยกเว้นการตรวจตราด้วยอีกคนครับ — 🎄☃️❄️ 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. 09:08, 23 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  Pictogram voting comment.svg ความเห็น ชื่อข้างล่างอาจมีความเหมาะสมกว่า --NP-chaonay (คุย) 16:15, 23 ธันวาคม 2563 (+07) (แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 09:25, 26 ธันวาคม 2563 (+07))[]
  แม้จะบอกว่ายกเว้นการตรวจตรา แต่ในความเป็นจริงก็คือตรวจแล้วโดยตัวระบบเอง ผมเลยเสนอว่า "ผู้รับการตรวจตราอัตโนมัติ" (ผู้รับการตรวจทานอัตโนมัติ สำหรับ autoreviewer) ครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 00:03, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  เหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมเลือก "ยกเว้น" แทน "อัตโนมัติ" นอกจากความยาวและซับซ้อนของคำแล้ว เป็นเรื่องของการแต่งตั้งสิทธิที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบซึ่งต่างจาก "ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (ผู้ใช้ทั่วไป) ซึ่งเป็นการให้สิทธิจากระบบจริง ๆ ครับ อย่างไรก็ตาม ชื่อที่คุณ Just Sayori เสนอมาผมก็โอเคเช่นกันครับ --Geonuch (คุย) 10:11, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ส่วน "review" เสนอคำว่า "ทบทวน" ครับ --Geonuch (คุย) 10:12, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ถ้าผ่านไปสักระยะไม่มีใครแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมจะให้ลองโหวตเรื่องชื่อที่ใช้อีกทีหนึ่งครับ --Timekeepertmk (คุย) 11:26, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 5. Pictogram voting comment.svg ความเห็น หากต้องการกลุ่มผู้ใช้ autopatrolled ที่มีสิทธิ patrol (ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจตราแล้ว) ทำไมจึงไม่ขอกลุ่มผู้ใช้ patroller ที่มีทั้งสิทธิ autopatrol (ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองว่าเป็นตรวจตราแล้วโดยอัตโนมัติ) และ patrol อยู่แล้วเหมือนโครงการอื่นครับ? (:c:, :mw:) — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. talk cntrb 12:17, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  ผมเห็นด้วยกับคุณ 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 นะครับ แต่มีข้อสงสัยว่าแบบนี้จำเป็นต้องเปิดอภิปรายใหม่หรือไม่ และต้องนำนโยบาย patrol มาผ่านการพิจารณาความเห็นพ้องด้วยหรือไม่น่ะครับ --Timekeepertmk (คุย) 12:20, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
  เท่าที่เห็นโดยส่วนใหญ่
  • patroller จะมีสิทธิ patrol เป็นหลัก บางโครงการอาจมีสิทธิอื่น (autopatrol, rollback, etc.) เพิ่มเติม
  • autopatrolled มีแค่สิทธิ autopatrolled อย่างเดียวเท่านั้น
  ส่วนวิกิพีเดียภาษาไทยจะเลือกแบบไหน ก็ดูว่าอะไรที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและเหมาะสมกับขนาดของโครงการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (อาจเผื่อถึงอนาคตสักหน่อยก็ได้) ในการอภิปรายนี้อาจลองเสนอตัวเลือกให้ทางชุมชนพิจารณาก็ได้ครับ --Geonuch (คุย) 20:49, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]
 6. @Timekeepertmk: ผมลองรวบรวมบางส่วนของโครงการภาษาอื่นมาเผื่อจะไว้พิจารณาความเหมาะสมหรือไว้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของเราเองครับ
วิกิ ชื่อสิทธิภาษาอังกฤษ ชื่อสิทธิในระบบ autopatrol patrol rollback การให้สิทธิ เกณฑ์เบื้องต้น
enwiki autopatrolled autoreviewer
Yes check.svg
RFP/ดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ เขียนบทความที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ 25 บทความขึ้นไป
enwiki new page reviewer patroller
Yes check.svg
RFP/ดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ อายุบัญชีอย่างน้อย 90 วันและมีการแก้ไขที่ไม่มีข้อโต้แย้ง 500 ครั้ง
viwiki autopatrolled autopatrolled
Yes check.svg
RFP/ดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ ระบุแค่ว่าผู้ใช้ที่มีความน่าเชื่อถือ
viwiki patroller patroller
Yes check.svg
RFP/ดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ ระบุแค่ว่าผู้ใช้ที่มีความน่าเชื่อถือ
kowiki autopatrolled autopatrolled
Yes check.svg
RFP ผู้ใช้ที่มีความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับการตรวจตราหน้า
dawiki autopatrolled autopatrolled
Yes check.svg
ดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ ไม่ระบุ
dawiki patroller patroller
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
ลงคะแนน แก้ไขอย่างน้อย 200 ครั้งในเนมสเปซบทความ
simplewiki patroller patroller
Yes check.svg
Yes check.svg
RFP ผู้ใช้ที่มีความเข้าใจนโยบายของวิกิพีเดีย

--Geonuch (คุย) 20:51, 26 ธันวาคม 2563 (+07)[]

เท่าที่ดูจากตารางคิดว่าทำตามวิกิพีเดียภาษาเดนมาร์กภาษาอังกฤษอย่างง่ายน่าจะดีครับ กลุ่มผู้ใช้ให้เรียกว่า patroller (ผู้ตรวจตรา) แต่ให้สิทธิ์เฉพาะ patrol และ autopatrolledเนื่องจากคิดว่าวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะแยกสองสิทธิ์นี้ออกจากกัน เพราะเอาเข้าจริงอย่างที่ว่าคนพร้อมตรวจตรามีน้อย ส่วนสิทธิ์ rollback ยังไม่ควรให้ครับ เพราะไม่งั้นเกณฑ์ต่าง ๆ อาจต้องเข้มงวดขึ้น ทั้งนี้การให้สิทธิ์ผมเห็นว่าควรมีสองกรณีคือดุลยพินิจผู้ดูแลระบบและขอ RfP ทั้งนี้ผู้ใช้คนนั้นต้องแก้ไขอย่างน้อย 200 ครั้ง สร้างบทความที่ไม่โดนลบ 20 บทความขึ้นไป แบบนี้จะโอเคไหมครับ --Timekeepertmk (คุย) 12:34, 27 ธันวาคม 2563 (+07)[]
ปล. ถ้าตั้งกลุ่มผู้ใช้ Autopatrolled แล้วมีสิทธิ์ patrol คงดูแปลกครับ แต่ถ้าเป็น patroller แล้วมีสิทธิ์ autopatrolled ดูจะสมเหตุสมผลกว่าครับ --Timekeepertmk (คุย) 12:36, 27 ธันวาคม 2563 (+07)[]
Symbol support vote.svg เห็นด้วย ควรใช้คำว่า patroller +สิทธิ autopatrol น่าจะดีกว่าครับ --JMKTIN (คุย) 13:45, 27 ธันวาคม 2563 (+07)[]

หลังจากเปิดอภิปรายมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เห็นควรให้มีผู้ใช้กลุ่มใหม่ และมีประเด็นเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งผมขอสรุป ดังนี้

 1. ตั้งผู้ใช้กลุ่มใหม่ ผู้ตรวจตรา (Patroller) โดยจะได้รับสิทธิ patrol และ autopatrolled
 2. การขอสิทธิผู้ตรวจตราทำได้ 2 กรณี คือ (1) ผู้ดูแลระบบเห็นสมควร (2) ขอ RfP ทั้งนี้อย่างน้อยต้องมีการแก้ไขไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง และสร้างบทความที่ไม่โดนลบ 20 บทความ ขึ้นไป
 3. ตัดสิทธิ patrol จากกลุ่มผู้ใช้ autoconfirmed

ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถพูดคุยรายละเอียดต่อได้ด้านล่างนี้ โดยจะเปิดอภิปรายในประเด็นนี้อีกประมาณสองสัปดาห์ (หรือตามที่เห็นสมควรแต่ไม่น้อยกว่านี้) ถ้าไม่มีข้อเสนอใดเพิ่มเติม ผมจะดำเนินการยื่นเรื่องที่ Phabricator ต่อไปครับ --Timekeepertmk (คุย) 19:11, 2 มกราคม 2564 (+07)[]

ผมมองว่า patroller อาจจะไม่ต้องขอสิทธิ แต่ใช้เกณฑ์การแก้ไขกับอายุบัญชีน่าจะพอแล้ว เพราะมันไม่ถึงขั้นต้องใช้ความเข้าใจมากเหมือนกับผู้อัปโหลดครับ --Horus (พูดคุย) 19:19, 2 มกราคม 2564 (+07)[]
โดยส่วนตัวผมมองว่าการขอสิทธิมีความจำเป็นมากครับ เนื่องจากมีกรณีที่มีหุ่นเชิดกดตรวจให้กันและกัน ทำให้บทความนั้นผ่านออกไป เพราะเข้าใจว่ามีคนตรวจให้แล้วครับ และหากให้สิทธิอัตโนมัติก็ไม่ต่างจากของเดิมครับที่ autoconfirmed ได้สิทธิ patrol และ autopatrolled อยู่แล้ว อีกอย่างในวิกิพีเดียหลาย ๆ ภาษาที่มีกลุ่มผู้ใช้ผู้ตรวจตรา ต่างใช้ระบบ RfP เพื่อให้ผู้ที่ได้สิทธิ์นี้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจตราบทความต่าง ๆ ครับ --Timekeepertmk (คุย) 19:32, 2 มกราคม 2564 (+07)[]
@Timekeepertmk: กันเข้าใจผิดนิดนึง กลุ่ม autoconfirmed ของ thwiki มีแต่ patrol (ดู พิเศษ:รายชื่อสิทธิกลุ่มผู้ใช้งาน#autoconfirmed + วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/สิทธิกลุ่มใช้งาน) และอย่าลืมบอกทาง phabricator ด้วยว่าให้ทางผู้ดูแลระบบเป็นผู้เพิ่ม/ระงับสิทธิ patroller ครับ (คงไม่ต้องถึงมือ crat) --Geonuch (คุย) 20:15, 2 มกราคม 2564 (+07)[]

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่