วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่/กรุ 2

กรุ
กรุ
บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

กรุ 1  · กรุ 2

เสนอบทความที่ควรปรับปรุง

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

 1. บทความมีแหล่งอ้างอิงไม่เพียงพอ
  • อย่างไร? กรุณาใส่ [ต้องการอ้างอิง] ท้ายประโยคที่คุณคิดว่าอ้างอิงไม่พอ--Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
 2. เนื้อหาตรงตามเงื่อนไขของบทความคุณภาพ แต่ไม่ถึงกับบทความคัดสรร --Horus 21:06, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เงื่อนไขอะไรครับ กรุณาระบุ เพื่อผู้แก้ไขทำการแก้ไขได้ --Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • อ้างอิงบางส่วนควรจะเป็น "เชิงอรรถ" มากกว่า --Horus 20:33, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • การหยิบยกโคลงกลอนของพระองค์ท่านเหมือนกับไม่ใช่เป็นพระราชกรณียกิจแต่อย่างใด --Horus 20:45, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
ความเห็น
 1. คิดว่าบทความเหมาะสมกับเป็นบทความคัดสรรแล้ว เมื่อพิจารณาจาก วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร#หลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร
  • แน่ใจหรือครับ เพราะอะไร --Horus 20:33, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 1. บทความมีแหล่งอ้างอิงไม่เพียงพอ
  • อย่างไร? กรุณาใส่ [ต้องการอ้างอิง] ท้ายประโยคที่คุณคิดว่าอ้างอิงไม่พอ--Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เห็นว่ามีส่วที่ต้องปรับปรุงอยู่ก่อนหน้าแล้ว เพราะเหตุใดจึงเขียนอีก --Horus 20:28, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
 2. เนื้อหาตรงตามเงื่อนไขของบทความคุณภาพ แต่ไม่ถึงกับบทความคัดสรร --Horus 21:08, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เงื่อนไขอะไรครับ กรุณาระบุ เพื่อผู้แก้ไขทำการแก้ไขได้ --Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านน่าจะมีมากกว่านั้น (รู้สึกว่าจะทรงเป็นอาจารย์สอนในหลาย ๆ แห่ง) ขอเพิ่มเติมในส่วนนี้ --Horus 20:28, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 1. บทความมีแหล่งอ้างอิงไม่เพียงพอ
  • อย่างไร? กรุณาใส่ [ต้องการอ้างอิง] ท้ายประโยคที่คุณคิดว่าอ้างอิงไม่พอ--Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
 2. เนื้อหาตรงตามเงื่อนไขของบทความคุณภาพ แต่ไม่ถึงกับบทความคัดสรร --Horus 21:14, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เงื่อนไขอะไรครับ กรุณาระบุ เพื่อผู้แก้ไขทำการแก้ไขได้ --Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เนื้อหาในส่วน พระราชกรณียกิจ การเทิดพระเกียรติ ไม่สมบูรณ์ --Horus 21:08, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
   • กรุณาระบุเนื้อหาด้านพระราชกรณียกิจด้านใด และการเทิดพระเกียรติส่วนไหนที่ขาด --Sry85 22:20, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เนื้อหาในส่วน ที่ประทับ มีความสำคัญอย่างไรในบทความ --Horus 21:08, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
   • เป็นส่วนเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ที่ประทับมีสาระพอ นำมาเขียนได้ --Sry85 22:20, 5 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
ความเห็น
 1. คิดว่าบทความเหมาะสมกับเป็นบทความคัดสรรแล้ว เมื่อพิจารณาจาก วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร#หลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร

สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

 1. บทความมีแหล่งอ้างอิงไม่เพียงพอ
 2. เนื้อหาตรงตามเงื่อนไขของบทความคุณภาพ แต่ไม่ถึงกับบทความคัดสรร --Horus 21:14, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เงื่อนไขอะไรครับ กรุณาระบุ เพื่อผู้แก้ไขทำการแก้ไขได้ --Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
ความเห็น
 1. คิดว่าบทความเหมาะสมกับเป็นบทความคัดสรรแล้ว เมื่อพิจารณาจาก วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร#หลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

 1. บทความมีแหล่งอ้างอิงไม่เพียงพอ
  • อย่างไร? กรุณาใส่ [ต้องการอ้างอิง] ท้ายประโยคที่คุณคิดว่าอ้างอิงไม่พอ--Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
 2. เนื้อหาตรงตามเงื่อนไขของบทความคุณภาพ แต่ไม่ถึงกับบทความคัดสรร --Horus 21:14, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • เงื่อนไขอะไรครับ กรุณาระบุ เพื่อผู้แก้ไขทำการแก้ไขได้ --Sry85 21:53, 3 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • ยังขาดส่วนที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันของท่าน การตอบรับที่เกิดขึ้นจากข้อวิจารณ์ ผลงานหนังสือ ซึ่งดูเหมือนจะยังเขียนไม่เสร็จ หรือยังไม่ได้เพิ่มเติมครับ --Horus 20:09, 4 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
  • ประวัติการทำงานของท่านเป็นประวัติสั้น ๆ เหมือนการแนะนำตัวเอง ควรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ --Horus 20:37, 4 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
ความเห็น
 1. คิดว่าบทความเหมาะสมกับเป็นบทความคัดสรรแล้ว เมื่อพิจารณาจาก วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร#หลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร

มาริโอ้ เมาเร่อ

 • เนื่องจากบทความนี้มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็นหรือปลีกย่อยจำนวนมากเหมือนมุมมองของแฟนคลับ เริ่มตั้งแต่บทนำ ภาพยนตร์ที่แสดงอันมีเนื้อหาที่สมควรจะอยู่เรื่องของภาพยนตร์มากกว่าจะอยู่ที่ตัวนักแสดง สถานที่ถ่ายทำโฆษณาก็ไม่จำเป็นที่จะเขียนไว้ในบทความ มีปลีกย่อยอีกมากเห็นสมควรปรับปรุง ตัดมุมมองแฟนคลับออก --Sasakubo1717 (พูดคุย) 10:33, 21 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • โครงการบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่ นี้ยังดูคลุมเครืออยู่ ไม่ลองคุยที่หน้าพูดคุยของบทความก่อน ข้อเสนอแนะคุณยังดูไม่ถึงกับต้องมาบอกในนี้ พอแก้ไขได้ และบทความได้รับการแก้ไขแล้ว ตัดมุมมองแฟนคลับออกแล้ว สถานที่ถ่ายทำต่าง ๆ กับเนื้อหาเรื่องบทบาทการแสดง ก็น่าจะเป็นสารานุกรมอยู่ --Poang6 (พูดคุย) 22:55, 21 พฤษภาคม 2555 (ICT)
   • หน้าพูดคุยคงไม่ได้การตอบสนองเท่าที่ควรครับ ส่วนป้ายไม่เป็นสารานุกรมนั้นผมว่ามันรุนแรงไป แต่ก็เคารพการตัดใจของผู้แขวนป้าย ขอเวลาสักพักครับตอนนี้งานเข้าเลยไม่ค่อยมีเวลา ได้แต่ผ่านๆมาที่รายการเฝ้าดูเท่านั้น --Sasakubo1717 (พูดคุย) 23:08, 21 พฤษภาคม 2555 (ICT)

ประเทศเปรู

 • เนื่องจากเห็นว่าบทความนี้ถูกติดป้ายล้าสมัยมาเป็นปีแล้ว (คุณMr.BuriramCN ได้อภิปรายไว้ในหน้าพูดคุยไว้นานมากแล้ว)--Famefill (พูดคุย) 19:30, 20 มิถุนายน 2557 (ICT)

สุลัยมานผู้เกรียงไกร

คำถามเรื่องเหตุการมีส่วน ดูเพิ่ม 2 ส่วน

จากบทความ สุลัยมานผู้เกรียงไกร รบกวนสอบถามครับเหตุใดบทความดังกล่าวจึงมีส่วนของดูเพิ่ม ถึง 2 ส่วน ซ้ำกันครับ ?Tris T7 05:21, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT) และเหตุใด ส่วน ดูเพิ่ม ไปอยู่ใต้อ้างอิงล่ะครับ ?

Contents 1Alternative names and titles 2Early life 2.1Accession 3Military campaigns 3.1Conquests in Europe 3.2Ottoman–Safavid War 3.3Campaigns in the Indian Ocean 3.4Mediterranean and North Africa 4Administrative reforms 5Cultural achievements 6Personal life 6.1Consorts 6.2Issue 6.2.1Sons 6.2.2Daughters 6.3Relationship with Hürrem Sultan 6.4Languages 6.5Grand Vizier Pargalı Ibrahim Pasha 7Succession 8Death 9Legacy 10In popular culture 11See also 12Notes 13References 14Further reading 15External links

ลำดับของส่วนในบทความในภาษาอังกฤษ ครับ Tris T7 05:29, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

แก้ไขได้เลยครับ Further Reading ก็แก้เป็น "อ่านเพิ่มเติม" ได้ การที่มีหัวข้อที่ไม่ควรจะมีสองส่วนโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหา ไม่เป็นเหตุถึงกับต้องเสนอปรับปรุงครับ --210.1.21.126 13:04, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

เสนอถอดถอนบทความจากความเป็นบทความคัดสรร

คลองปานามา

เนื่องจากเห็นว่าบทความนี้ได้รับเลือกให้เป็นบทความคัดสรรตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่ที่นั่นในขณะนี้บทความดังกล่าวได้ถูกลดระดับแล้ว จึงคิดว่าน่าจะลดระดับบทความนี้ตาม (Delist nom.) :

 1. แหล่งอ้างอิงไม่สามารถพิสูจน์ได้
 2. แท็กต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน
 3. แหล่งข้อมูลอื่นมีเยอะเกินความจำเป็น
 4. แหล่งอ้างอิงไม่ได้จัดรูปแบบตามหลัก (ขาดสำนักพิมพ์ วันที่เข้าถึง ฯลฯ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา --Horus | พูดคุย 22:01, 18 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เหตุผล 2 ข้อแรก เป็นเนื้อหาในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทย คงต้องแจกแจงว่าอ้างอิงใดไม่สามารถพิสูจนได้ ส่วนแท็กต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน ในบทความภาษาไทยไม่มี ข้อมูลอื่นสามารถลดได้ ส่วนอ้างอิงไม่ได้จัดรูปแบบตามหลัก (ขาดสำนักพิมพ์ วันที่เข้าถึง ฯลฯ) คิดว่าบทความคัดสรร ในภาษาไทย 90% ไม่ได้ผ่านเกณฑ์นี้ --Sry85 22:07, 18 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ถ้าจะให้ผมจับผิดเพิ่มละก็คงจะเป็นเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา และลิงก์แดงนี่แหละครับ แต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้ก็คงไม่เถียงอะไรมากแล้วล่ะ เพราะดู ๆ แล้ว en:Kennet and Avon Canal, en:Bridgewater Canal แค่บทความคุณภาพก็กินขาด --Horus | พูดคุย 20:59, 19 กรกฎาคม 2553 (ICT)
ถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนไม่ครอบคลุม ก็เสนอกันได้ จะได้ช่วยกันเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ขาด ส่วนเรื่องลิงก์แดงนี่พิจารณากันอย่างไรครับ นับเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนบทความเหรอครับ ถ้านับลิงก์แดงในบทความคลองปานามา 23 ลิงก์แดงจาก 168 ลิงก์ทั้งหมดในบทความ หรือคิดเป็น 13.69% และเมื่อเปรียบเทียบกับบทความอย่าง นาซีเยอรมนี (161 ลิงก์แดงจาก 442 ลิงก์ทั้งหมดในบทความ หรือคิดเป็น 36.43%) หรือ การรุกรานโปแลนด์ (1939) (157 ลิงก์แดงจาก 503 ลิงก์ทั้งหมดในบทความ หรือคิดเป็น 31.21%) สองบทความนี้น่าจะถูกเพ่งเล็งมากกว่า แต่ถึงกระนั้น การพิจารณาลิงก์แดงให้เหตุผลว่า หากลิงก์แดงเป็นคำเฉพาะ หรือคำที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ก็ควรขยายความ อย่างเช่นในบทความ การรุกรานโปแลนด์ (1939) มีพูดถึงอ้างอิง ยุทธการต่างๆ เต็มไปหมด หากไม่สร้างบทความก็อาจทำให้ผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ --Sry85 00:23, 20 กรกฎาคม 2553 (ICT)
ความเห็น
 • ทำไมก่อนเสนอถอดถอนอะไร ไม่อภิปรายในหน้าบทความก่อน ว่าขาดเหลืออะไร สำหรับบทความนี้ เห็นว่าควรเก็บไว้ --Joobjoob 10:46, 21 กรกฎาคม 2553 (ICT)
หน้านี้สร้างขึ้นมามีจุดประสงค์เฉพาะ จึงใช้ที่นี่ทั้งหมด อีกประการหนึ่ง หากสงสัยว่าบทความนี้ขาดเหลืออะไร ควรตามไปดูหน้าลดระดับบทความคัดสรรของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ซึ่งบทความนี้ยึดแบบมา (แต่คุณภาพ...?) --Horus | พูดคุย 11:45, 21 กรกฎาคม 2553 (ICT)
จุดประสงค์ คือ เพื่อการปรับปรุงบทความให้คงไว้ ไม่ใช่เสนอเพื่อการถอดถอน ทุกบทความในภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะมีการเสนอนี้ ก็มีการอภิปรายกันอย่างมากมาย และบทความก็คาราคาซังมาเนิ่นนาน ไม่มีการแก้ไข หรือมีข้อกังขาเรื่องข้อมูลอย่างมากมาย ถึงเข้าสู่กระบวนการนี้ มิใช่ไปอ่านรีวิวในภาษาอังกฤษ เขาโดนอะไรมาบ้าง แล้วมาโยงเข้าในบทความภาษาไทย ประเด็นการอภิปรายในที่นี้ยังไม่มีเลย ตัวโครงการนี้ยังไม่ชัดเจนเลย เสนอปรับปรุง กับเสนอถอดถอน ต่างกันตรงไหน เกณฑ์พิจารณาต่างกันอย่างไร ระยะเวลาเห็นในหน้าพูดคุย บอก 2 สัปดาห์น้อยไป แล้วเรื่องผู้เสนอถอดถอน จะเป็นคนตัดสินเองด้วยรึเปล่า ขาดความชัดเจนอย่างมาก --Joobjoob 13:38, 21 กรกฎาคม 2553 (ICT)
ก็นับว่าดีที่คุณสนใจโครงการร้างแห่งนี้ ป.ล. เรื่องระยะเวลาบอก 2 สัปดาห์น้อยไป แสดงว่าการพิจารณาให้เป็นบทความคุณภาพหรือบทความคัดสรร 2 สัปดาห์ก็น้อยไปด้วยเช่นนั้นหรือ --Horus | พูดคุย 14:07, 21 กรกฎาคม 2553 (ICT)

นาซีเยอรมนี

ลิงก์แดงเป็นจำนวนมาก --Horus | พูดคุย 14:59, 20 กรกฎาคม 2553 (ICT)

    ไม่สำเร็จ อะไรกัน เรื่องนี้มันต้องสร้างบทความใหม่ ซึ่งหากจะแก้ลิงก์แดง ก็ต้องสร้างบทความที่เป็นลิงก์แดง หรือไม่ก็เอาลิงก์ข้ามภาษา (ลิงก์สีฟ้าอ่อน) ทดแทนก็ได้ Lux2545   พูดคุย

การรุกรานโปแลนด์ (1939)

ลิงก์แดงเป็นจำนวนมาก --Horus | พูดคุย 14:59, 20 กรกฎาคม 2553 (ICT)

    ไม่สำเร็จ อะไรกัน เรื่องนี้มันต้องสร้างบทความใหม่ ซึ่งหากจะแก้ลิงก์แดง ก็ต้องสร้างบทความที่เป็นลิงก์แดง หรือไม่ก็เอาลิงก์ข้ามภาษา (ลิงก์สีฟ้าอ่อน) ทดแทนก็ได้ Lux2545   พูดคุย

ประเทศเปรู

ไม่มีเนื้อหาในส่วนของ "กองทัพ"--Mr.BuriramCN (พูดคุย) 10:58, 18 พฤษภาคม 2556 (ICT)

มีกล่าวถึงในส่วน "การปกครอง" แล้ว ถ้าต้องการแยกก็เขียนเองก็ได้ครับ --Horus | พูดคุย 21:37, 18 พฤษภาคม 2556 (ICT)