วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ผู้ใช้ Horus ไม่เป็นกลาง

คำร้อง

เกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเนื้อหาบทความ การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 ซึ่งเวอร์ชั่นที่แก้ไขโดยผู้ดูแลที่ชื่อ Horus ตั้งแต่เดือนเมษา 2555 มีลัษณะลำเอียงโดยฉายภาพการกระทำของรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปใดๆ หรือการกระทำของฝ่ายผู้ชุมนุม ทำให้เป็นง่ายที่ผู้อ่านจะเข้าใจว่าการสูญเสียต่างทั้งหมดเป็นผลมาจากการกระทำของรัฐเพียงฝ่ายเดียว หลังจากนั้นวันที่ 1 ก.ค. 2555 ได้เริ่มมีผู้ใช้ท่านหนึ่งเข้ามาแก้ไขโดยส่วนใหญ่เป็นเการเพิ่มเติมข้อมูลในอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นมีผู้เข้ามาช่วยกันแก้ไขอีกหลายท่าน รวมถึงผม (น่าจะมากกว่า 50 ครั้ง) โดยมีการโต้แย้งกันในข้อความบางจุดบ้าง แต่สุดท้ายก็สามารถตกลงกันได้ และมีการตกผลึกในด้านข้อความหลายจุด

แต่พอวันที่ 4 ก.ค. ผู้ดูแลที่ชื่อ Horus ได้เข้ามาย้อน และพยายามแก้บทความทั้งหมด ให้กลับไปใกล้เคียงกับรุ่นของตนเมื่อเดือน เม.ษ โดยเมื่อผมสอบถาม ถึงเหตุผลในหน้าอภิปรายของบทความ คุณ Horus ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ลบข้อความ แต่ต้องการให้เพิ่มข้อมูลส่วนที่คิดว่าขาด ซึ่งหากจะย้อนด้วยเหตุผลนี้แสดงว่าต้องมีการลบข้อมูลสำคัญจำนวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบรุ่นปัจจุบัน (Horus 21:49 5 ก.ค) กับรุ่นที่แก้ไขล่าสุดโดยผมเมื่อวันที่ 3 ก.ค.แล้ว พบว่าตรงกันข้าม การย้อนและแก้ไขของคุณ Horus ต่างหากที่ได้ได้ลบข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อความที่มีความเป็นกลางด้วย ในข้อมูลที่ถูก Horus ลบไปนั้นมีข้อดีตรงที่มีข้อมูลที่มาที่ไป และมีการระบุถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆพอสังเขป แม้จะมีข้อความที่ไม่เป็นกลางอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขเป็นจุดๆไป

แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่เป็นกลางอย่างชัดเจนคือการ แก้ไขหลายๆครั้งที่ตามมาหลังจากการย้อน

อนึ่ง ขอยกตัวอย่างบางประการในรุ่นปัจจุบันที่แก้ไขโดยคุณ Horus (21:49 5 ก.ค) ว่าไม่เป็นกลางอย่างร้ายแรง

 • การเปรียบเทียบนี้ มีข้อความที่ Horus จงใจแก้เป็นว่า "กองทัพประกาศเขตกระสุนจริง และ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แพทย์เข้าไปในพื้นที่" ทั้งที่จริงแล้วเตามข้อมูลอ้างอิง ผู้ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่แพทย์อย่างเป็นทางการคือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินต่างหาก ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการบิดเบือนอย่างชัดเจน

ผมจึงขอเรียกร้องให้ปลด Horus ออกจากผู้ดูแลระบบ และถ้าเป็นไปได้ ระงับการเผยแพร่บทความที่มีการบิดเบือนอย่างมากนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะยุติ เนื่องจากเนื้อหาบทความดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้งรุนแรงในสังคมขณะนี้ หากปล่อยไว้นอกจากจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ Wikipedia เองแล้ว ยังอาจเป็นเครื่องมือของบางฝ่ายในการสร้างความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้น --NumChiao (พูดคุย) 15:10, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)

  บันทึกนายทะเบียน ให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงข้อความฝ่ายตนด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในฐานะนายทะเบียน อตก. ด้วยอาจมีประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ จึงขอให้ผู้ถูกกล่าวหางดเว้นการดำเนินการในคดีนี้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่นจาก คอต. ทั้งนี้ นายทะเบียนกำลังดำเนินการส่งเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป --∫G′(∞)dx 19:07, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ขอแก้ต่างว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเขียนบทความอย่างผู้ใช้ธรรมดา แม้จะพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง ก็ไม่ใช่พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจผู้ดูแลระบบโดยตรง จึงไม่น่าที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการถอดถอน ทั้งปัญหาบทความไม่เป็นกลาง ก็เป็นปัญหาสามัญของวิกิพีเดียอยู่แล้ว ควรที่จะอภิปรายเพื่อแก้ไขใจความให้มีความลำเอียงลดลง แทนที่จะนำมาเชื่อมโยงเพื่อโจมตีผู้ที่มีความเห็นต่าง

(จากหน้าพูดคุยของผู้ใช้ NumChiao ผมเห็นว่าเขายังเข้าใจผิดในข้อความที่ว่า "ถ้าคุณพบว่าผู้ดูแลระบบประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทำหน้าที่โดยมิชอบ หรือกระทำการลำเอียงโดยเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลมาก่อนประโยชน์ของชุมชนวิกิพีเดีย")

สำหรับปัญหาบทความ "การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553" ผมเห็นว่า คุณ NumChiao พยายามแก้ไขใจความของรุ่นผมให้เป็นอื่น โดยไม่มีการเพิ่มแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า ผมมิได้พฤติการณ์บิดเบือนข้อมูลตามที่กล่าวหา เพราะผมได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการพิสูจน์ยืนยันได้ และสำหรับตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมานั้น มาจากบทความเรื่องเดียวกันในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษว่า "The military declared the area a "live fire zone," and medics were banned from entering." ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นปัญหาด้านความเป็นกลางแต่อย่างใด

ประการสุดท้าย ผมขอแย้งว่า คดีนี้ยังไม่ควรรับไว้พิจารณา เพราะคุณ NumChiao ยังไม่มีความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่น แต่หาก คอต. รับคดีนี้ไว้พิจารณา ผมก็ของดเว้นการดำเนินการในคดีนี้ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส --Horus | พูดคุย 13:55, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)

แก้ไขเพิ่ม 14:20, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)
ผมยังแสดงความเห็นแย้งเพิ่มเติมได้หรือเปล่าครับ --NumChiao (พูดคุย) 17:58, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ว่าด้วยคำร้องพิจารณากรณีผู้ใช้ Horus ไม่เป็นกลาง

เปิดคดีเมื่อ 18:37, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ปิดคดีเมื่อ 17:30, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

เนื่องจากมีผู้ใช้ NumChiao (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ยื่นคำร้องอนุญาโตตุลาการใหม่ว่าด้วยความไม่เป็นกลางของผู้ใช้ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (ดูเพิ่ม ในคำร้อง) โดยเรียกร้องให้มีการถอดถอนสิทธิ์ของผู้ใช้ Horus ซึ่งเป็นผู้ดูแล อีกทั้งขอให้ระงับการเผยแพร่ข้อความในหน้า การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 ด้วย นายทะเบียนจึงขอส่งเรื่องให้ คอต. วินิจฉัยว่าจะรับพิจารณาหรือจะไม่รับพิจารณา และดำเนินการต่อไป (หากจำเป็น) --∫G′(∞)dx 19:15, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)

วาระที่ 1 การรับคดีเข้าพิจารณา

ขอให้ คอต. อภิปรายว่าด้วยการรับคดีเข้าพิจารณาว่า จะรับคดีต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก อตก. มี 5 คน 5 เสียง ดังนั้นจึงใช้ 3 เสียงเป็นตัวพิจารณารับคดี

 1. ยินดีรับพิจารณาครับ อย่างไรก็ตาม ขอใช้เวลาทบทวนรูปคดี ราว 1-2 วันครับ --B20180 (พูดคุย) 20:47, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 2. เห็นควรรับไว้พิจารณาก่อนครับ แต่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องพิจารณาให้ชัดเจน --Pongsak ksm (พูดคุย) 23:20, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 3. ตามนโยบายในหน้า วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ ปรับปรุงล่าสุดโดยมติของชุมชน 13:55 น. 19 มีนาคม 2555 และตามวิธีพิจารณาความทั่วไปของ คอต. มีข้อพิจารณาดังนี้
  1. ผู้ดูแลระบบประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์แค่บุคคลบางกลุ่ม เป็นข้อกล่าวหาที่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของ คอต.
  2. บทความที่เป๋็นข้อพิพาทการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 และผู้ถูกร้อง user:Horus อยู่ในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทย
  3. คำร้องขอให้ถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดียภาษาไทย อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของ คอต.
  4. ผู้ร้อง user:NumChiao เป็นผู้ใช้ลงทะเบียนที่มิใช่ผู้ใช้ใหม่ เป็นผู้ร่วมเขียนบทความดังกล่าวและเกิดข้อพิพาทกับผู้ถูกร้องโดยตรง จึงมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ ทั้งในส่วนตนและในส่วนสาธารณะ
  5. ผู้ถูกร้องแก้ไขบทความดังกล่าวย้อนไปมากับผู้ร้อง และได้มีการเจรจากันโดยตรงก่อนที่จะมาถึง คอต. ใช้ความพยายามพอสมควรแล้ว แต่มิได้ข้อสรุป คดีจึงมีมูลให้พิจารณาไต่สวนต่อไป
  6. ผู้ร้องได้ร้องเรียนในโอกาสแรกที่ร้องเรียนได้ ระยะเวลามิได้ผ่านเลยไปเนินช้า บทความที่เป็นข้อพิพาทยังคงอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งกัน คดีจึงไม่ขาดอายุความ
  • ด้วยครบองค์ประกอบหกประการนี้โดยสมบูรณ์ จึงรับคดีไว้พิจารณาได้ --taweethaも (พูดคุย) 06:26, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 4. เข้าองค์ประกอบ รับพิจารณา --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 13:23, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 5. อันเนื่องมาจากผมก็เป็นผู้เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขบทความนี้ด้วย คดีนี้ผมขอถอนตัวในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการครับ ดังนั้นถ้า คอต. จะสืบสวนผมก็ทำได้ --浓宝努 18:10, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)
  สรุปผลการพิจารณา ตุลาการทั้งห้าท่านออกเสียงรับคดี 4 เสียง ไม่รับ 0 เสียง ถอนตัวจากคดี 1 เสียง (4-0-1) จึงนับเป็นมติให้มีการดำเนินคดีต่อไปได้ นับแต่วันที่ลงไว้ด้านท้ายนี้ --∫G′(∞)dx 18:37, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)

การคุ้มครองชั่วคราวบทความ

คอต. Taweetham มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในบทความ โดยขอให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องยุติการแก้ไขบทความดังกล่าวชั่วคราว (ยกเว้นย้อนการก่อกวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาท) นับแต่ 08:57, 10 กรกฎาคม 2555 (ICT) (ตามคำสั่ง) --∫G′(∞)dx 21:21, 10 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ประกาศให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น

ประกาศเมื่อ 21:24, 10 กรกฎาคม 2555‎ โดยนายทะเบียน G(x) และจะปิดการแสดงความคิดเห็นเมื่อ 21:24, 24 กรกฎาคม 2555‎ --taweethaも (พูดคุย) 05:34, 22 กรกฎาคม 2555 (ICT)

วาระที่ 2 การพิจารณาคดี

ในส่วนต่อไปนี้ ขอให้ คอต. ผู้รับพิจารณาคดี อภิปรายคดีเป็นการเฉพาะ คอต. สำหรับการอภิปรายคดีกับคู่ความและบุคคลภายนอก ให้ใช่หน้าพูดคุยของหน้าดัชนีนี้แทน

 1. สำหรับการพิจารณาในเบื้องต้น พบว่าอาจเกิดจากความกำกวมของรูปประโยค ซึ่งได้มีการชี้แจงในหน้าอภิปรายของบทความ และโดยพิจารณาถึงประวัติในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอกลับไปกลับมาระดับหนึ่ง จึงเสนอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำให้บทความมีความเป็นกลาง และเนื้อหามีความถูกต้องในแง่มุมต่างๆยิ่งขึ้น โดยไม่เน้นมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อก่อให้เกิดความสงบแก่ส่วนรวม ตามประสงค์ของแต่ละท่านต่อไป (อนึ่ง การพิจารณาถอดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบยังคงอยู่ในวาระการพิจารณาของ คอต. ซึ่งอาจใช้เวลาทบทวนอีกสักระยะ) ด้วยความเคารพ --B20180 (พูดคุย) 11:46, 10 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 2. เนื่องจาก ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นรับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ทั้งนี้โดยความเห็นส่วนตน เห็นว่าขณะนี้ คอต.ไม่อยู่ในฐานะอันพึงแสดงความเห็นอันพึงเข้าใจได้ว่ามีความเห็นไปในทางหนึ่งทางใดก่อนทำคำชี้ขาด --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:45, 11 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ฟังความได้ว่าคำขอท้ายฟ้องมีสองประการคือ

 1. ถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดียไทยของผู้ใช้ Horus
 2. ยุติการเผยแพร่บทความ

ข้อสองเป็นอันพ้นวิสัยและขัดต่อนโยบายวิกิพีเดียภาษาไทยจึงควรยกคำร้องนี้เสีย ส่วนข้อแรกนั้นต้องพิจารณาต่อในสองประเด็นคือ

 1. ผู้ใช้ Horus กระทำผิดจริงในฐานะผู้ดูแลระบบหรือไม่
 2. (ถ้าผิดจริง) ผู้ใช้ควรถูกลงโทษอย่างไรในฐานะผู้ดูแลระบบ (ถอดถอน ภาคทัณฑ์ ตักเตือน)

ผมได้อ่านข้อกล่าวหาและพิจาณาหลักฐานในบทความแล้ว พบเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ใช้ Horus ต่อบทความดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์เยี่ยงผู้ใช้ธรรมดา เพราะเหตุว่า

 1. ไม่มีการใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนบทความ
 2. ไม่มีการอวดอ้างว่าตนเป็นผู้ดูแลระบบในการทำการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ
 3. การทำการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากผุ้ใดร้องเรียนให้ผู้ดูแลระบบมาแก้ไขหรือตรวจสอบบทความ

ด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว่าผู้ใช้ Horus มิได้มีความผิดในฐานะผู้ดูแลระบบและไม่จำเป็นต้องพิจารณาโทษานุโทษต่อไป

อย่างไรก็ดี ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดูแลระบบวิกิพีเดียภาษาไทยและโดยเนื้อความแห่งคดีที่ฟ้องมานั้น ผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ Horus และวิกิพีเดียต่อไปหาก คอต. จะได้ลงมติแจ้งให้เขาเห็นถึงความสำคัญของนโยบายของวิกิพีเดียภาษาไทยบางประการ อาทิเช่น วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ ฯลฯ ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น (ในกรณีทั่วไป บางครั้งไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดในข้อควรปฏิบัติเหล่านี้มากนัก) --taweethaも (พูดคุย) 15:00, 15 กรกฎาคม 2555 (ICT)


ด้วยพฤติการณ์ที่ได้มีการร้องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ร้องได้ร้องขอให้ (1) ถอดถอนผู้ดูแลระบบ Horus และ (2) ยุติการเผยแพร่บทความ

 1. การถอดถอน ผมเห็นด้วยว่าการกระทำของผู้ดูแลระบบ Horus มิได้กระทำโดยใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ แต่เป็นการพิจารณาในสถานของจริยธรรมการเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งในภาพรวมผมเข้าใจว่ามีความไม่เหมาะสมในฐานะการเป็นผู้ดูแลระบบจริง (กรณีการย้อนบทความไปมา โดยไม่แสดงเหตุผลแห่งความเป็นกลางที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ) แต่ก็ไม่ถึงขั้นร้ายแรงว่าจะเข้าข่ายต้องถูกถอดถอน
 2. การยุติการเผยแพร่ ผมเข้าใจว่าหมายถึงการปิดกั้นการเผยแพร่บทความ ซึ่งก็อาจหมายถึงการลบบทความ จึงควรจะถูกพิจารณาในขั้นตอนอื่น (การเสนอลบ) มิอาจกระทำได้ในขั้นตอนนี้

--Pongsak ksm (พูดคุย) 16:38, 15 กรกฎาคม 2555 (ICT)


เมื่อพิจารณาคำร้อง คำแถลง และพฤติการณ์ทั้งปวง ของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องในหน้าอภิปราย รวมถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้ว มีประเด็นตามคำร้องที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดสองประเด็น คือ ผู้ใช้ Horus ควรถูกถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรือไม่ และควรระงับการเผยแพร่บทความที่พิพาท (การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553) หรือไม่

ประเด็นที่ ๑ ตามนโยบาย วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ ระบุเกี่ยวกับข้อพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในอันที่จะพิจารณาถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบไว้ มีสาระสำคัญว่า ...คณะอนุญาโตตุลาการฯ จะพิจารณาสั่งถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบได้ด้วยเหตุ ๑ พฤติกรรมต่อหน้าในวิกิพีเดีย ๒ พฤติกรรมต่อผู้ใช้วิกิพีเดีย และ ๓ พฤติกรรมต่อชุมชนวิกิพีเดีย... ในกรณีที่การกระทำของผู้ดูแลระบบนั้น ๆ ได้กระทำลงไป จนส่งผลต่อวิกิพีเดียภาษาไทย และสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้ดูแลระบบโดยรวม...

เมื่อพิจารณาจากจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างในคำร้องรวมทั้งพยานประกอบคำร้องต่าง ๆ ดังกล่าว และคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง ที่ผู้ร้องได้ร้อง เนื่องด้วยปัญหาผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ Horus ประพฤติตนไม่เหมาะสม และกระทำการลำเอียงโดยเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลมาก่อนประโยชน์ของชุมชนวิกิพีเดีย เห็นว่า แม้ผู้ใช้ Horus ได้กระทำต่อบทความพิพาทด้วยประการใด ๆ อันจะทำให้ผู้ใดเข้าใจได้ถึงเจตนาไม่เป็นกลางหรือไม่ก็ตาม แต่การกระทำของผู้ใช้ Horus ต่อบทความพิพาททั้งปวง ได้กระทำไปโดยเครื่องมืออย่างผู้ใช้ธรรมดาจะพึงกระทำได้ มิได้กระทำต่อหน้าบทความโดยใช้เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ ในอันที่จะ ปิดกั้น ขัดขวาง หรือลบทิ้งอย่างถาวร ซึ่งข้อความ หรือบทความพิพาท และจากพฤติการณ์ที่ปรากฏ ไม่ปรากฏว่าผู้ใช้ Horus ได้กระทำด้วยประการใด ๆ ในอันที่จะสกัดกั้นผู้ใช้ ข่มขู่ คุกคาม หรือกล่าวหา ด้วยประการใด ๆ ซึ่งผู้ใด ในกรณีบทความพิพาท ในหน้าต่าง ๆ ด้วยประเด็นที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย และทั้งนี้ พึงเข้าใจข้อความว่า "กระทำการลำเอียงโดยเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลมาก่อนประโยชน์ของชุมชนวิกิพีเดีย" เป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการจะพึงพิจารณาตามประเด็น "พฤติกรรมต่อชุมชนวิกิพีเดีย" ในเรื่อง การบังคับใช้นโยบายวิกิพีเดีย หรือ การเสนอนโยบายวิกิพีเดีย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ส่วนนี้จึงไม่มีประเด็นพิจารณา

ด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยไว้ จึงเห็นว่าพฤติการณ์ของ ผู้ใช้ Horus ยังไม่เข้าตามเหตุที่คณะอนุญาโตตุลาการจะพึงสั่งถอดถอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

ประเด็นที่ ๒ ตามนโยบาย วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม ระบุแนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นทั่วไปว่า หากหัวเรื่องใดได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญ (significant coverage) ในแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหัวเรื่องนั้น ให้สันนิษฐานว่าหัวเรื่องนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ในการสร้างเป็นบทความหรือรายชื่อใหม่

เมื่อพิจารณาถึงแนวปฏิบัติด้านความโดดเด่นทั่วไปของบทความ เห็นว่า บทความการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 อยู่ในระดับที่ควรคงอยู่ในวิกิพีเดียเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ร้อง เรียกร้องให้คณะอนุญาโตตุลาการสั่งระงับการเผยแพร่บทความที่พิพาท จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้ เห็นควรยกคำร้องในประเด็นนี้ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:14, 29 กรกฎาคม 2555 (ICT)


เมื่อสืบจากประวัติ หลักฐาน และพยาน ตลอดจน หน้า คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ผู้ใช้ Horus ไม่เป็นกลาง และ พูดคุย:การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 แล้วพิจารณาได้ดังนี้:

 1. เมื่อพิจารณาประกอบจากนโยบาย วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ รุ่นปัจจุบัน ที่มีการอภิปรายจากประชาคม พบว่า สามารถครอบคลุมพิจารณาถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบได้
  • อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยผู้ใช้ Horus ได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงการแปลผิดพลาดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการจงใจ หรือผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเสมือนหนึ่งยากแก่การพิสูจน์ จึงละเว้นการพิจารณาถอนสิทธิ์ในวาระนี้ให้
  • ด้านความประพฤติ และการใช้ถ้อยคำในแง่ของการเป็นผู้ดูแลระบบ ที่สมาชิกได้ร้องเรียนมา เบื้องต้น อนุญาโตตุลาการเห็นว่า ให้ผู้ใช้ Horus พึงระมัดระวังและมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ให้มากขึ้น อันคงแต่เพียงเท่านี้ แต่หากมีการผิดพลาดโดยไม่เอาใจใส่บ่อยครั้ง หรือกระทำการลำเอียงร้ายแรงอื่นใด แม้อยู่ในสถานะของผู้ดูแลระบบหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้อาจที่จะสามารถร้องเรียนต่อ คอต. ได้
 2. สำหรับบทความ การสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553 ทุกท่านสามารถร่วมกันแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้อง และเป็นกลางมากขึ้นดังที่ชี้แจงในเบื้องต้นต่อไป --B20180 (พูดคุย) 08:34, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

วาระที่ 3 คำตัดสินรวม

คำตัดสินย่อ

 1. คำร้องให้ถอดถอนผู้ดูแล Horus และให้ยุติการเผยแพร่บทความ ตุลาการทั้งสี่คนลงความเห็นตรงกันให้ยก
 2. ตุลาการสองคนจากสี่คน แจ้งให้ผู้ดูแล Horus พึงระมัดระวังในความประพฤติของตน ทั้งนี้มิใช่เสียงส่วนใหญ่ และมิใช่คำบังคับ แต่เป็นข้อมูลพึงประกาศให้ผู้ถูกร้องและผู้อื่นทราบโดยทั่วกัน

--taweethaも (พูดคุย) 17:01, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

คำตัดสินฉบับเต็ม

ผมในฐานะนายทะเบียน จะเป็นผู้เขียนคำวินิจฉัยรวมโดยอาศัยข้อวินิจฉัยส่วนบุคคลของตุลาการ (เป็นการขยายความเพิ่มเติม) ดังที่จะได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้นายทะเบียนจะได้ดำเนินการแจ้งให้คู่ความทราบต่อไป และให้ถือว่าคดีปิดแล้ว หากคู่ความประสงค์จะอุทธรณ์ ให้กระทำได้ภายใน 14 วันนับจากวันปิดคดีนี้ --∫G′(∞)dx 17:30, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ผู้ร้องได้กล่าวหาว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในความเป็นผู้ดูแลระบบแก้ไขบทความเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขาดความไม่เป็นกลาง และเรียกร้องให้มีการระงับสิทธิผู้ดูแลระบบของผู้ถูกร้องและระงับการเผยแพร่บทความพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า แม้ผู้ถูกร้องจะได้แก้ไขบทความพิพาทด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนทำให้บทความพิพาทขาดความเป็นกลางก็ดี แต่การที่ผู้ถูกร้องได้กระทำการดังกล่าวนั้น หามีการใช้สิทธิที่สงวนไว้สำหรับผู้ดูแลระบบในการปิดกั้นหรือขัดขวางการแก้ไขแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ กรณีไม่เข้าด้วยข้อพิจารณาร้องเรียนผู้ดูแลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมว่า ...ผู้ดูแลระบบประพฤติตนไม่เหมาะสม ... หรือกระทำการลำเอียงโดยเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลมาก่อนประโยชน์ของชุมชนวิกิพีเดีย ดังที่ผู้ร้องอ้าง เนื่องจากข้อพิจารณาดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าได้มีการใช้เครื่องมือหรือสถานะผู้ดูแลระบบในการกระทำการโดยมิชอบนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงมิได้ปรากฏว่าผู้ถูกร้องกระทำการโดยมิชอบโดยอาศัยสถานภาพของผู้ดูแลระบบ ประกอบกับการที่ผู้ร้องมิได้ยกประเด็นว่าด้วยจริยธรรมของการทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบมา อนุญาโตตุลาการย่อมมิอาจวินิจฉัยข้อพิจารณาที่ผู้ร้องมิได้หยิบยกขึ้นมาได้ ตุลาการทั้งหมดจึงเห็นควรให้ยกคำร้องให้ถอดถอนสิทธิผู้ดูแลระบบของผู้ถูกร้องที่ผู้ร้องได้ยื่นมา

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องเรียกร้องให้มีการระงับการเผยแพร่บทความนั้น เห็นว่าเนื่องด้วยหัวเรื่องของบทความพิพาทมีความสำคัญในระดับหนึ่งตามหลักว่าด้วยความโดดเด่นของบทความ บทความมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องหลายคน และนโยบายของวิกิพีเดียที่ว่าวิกิพีเดียจะไม่มีการปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นจึงไม่สามารถบังคับให้มีการระงับการเผยแพร่ได้ อย่างไรก็ดี แม้จะเรียกร้องให้มีการระงับได้จริง อนุญาโตตุลาการก็มิใช่สถานที่ที่พึงจะใช้ร้องบังคับให้มีการระงับการเผยแพร่บทความ เนื่องจากการระงับการเผยแพร่ต้องอาศัยกระบวนการทางปกติวิธีก่อน เช่น การแจ้งลบและ/หรือค้านลบ มิใช่เรียกร้องโดยอาศัยข้อต่อสู้ของคู่ความโดยบุคคลภายนอกมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาด้วย ตุลาการทั้งหมดจึงเห็นควรให้ยกคำร้องระงับการเผยแพร่บทความที่ผู้ร้องเสนอ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมประกอบแล้ว ตุลาการสองท่านจากสี่ท่านเห็นควรให้มีการแจ้งผู้ถูกร้องถึงข้อปฏิบัติ นโยบายและความประพฤติส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้องต่อไป การแจ้งดังกล่าวนี้มิใช่เสียงส่วนใหญ่และมิใช่นโยบายบังคับหรือการภาคทัณฑ์แต่อย่างใด แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของวิกิพีเดียโดยแท้