วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม Wat Phonimit Sathitmahaseemaram (3).jpg
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
Map
ชื่อสามัญวัดโพธินิมิตร วัดโพธิตลาดพลู
ที่ตั้งเลขที่ 96 ซอยเทอดไท 19 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ดินของวัดในอดีตเป็นกรรมสิทธิ์ของนายโพ กับนางมิ ซึ่งเป็นบิดามารดาของสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรม สมเด็จพระวันรัตได้อุทิศที่ดินสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดามารดา เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และศรัทธาแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปครองชีวิตฆราวาสอีก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2417 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 วา ยาว 10 วา และพระราชทานนามว่า วัดโพธินิมิตร ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดโพธิตลาดพลู ได้ประกอบพิธีผูกมหาสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2433 ถือเป็นวัดเดียว และวัดแรกในคณะสงฆ์ไทย (มหานิกาย) ที่มีเขตกำหนดทำสังฆกรรมเป็นมหาสีมา[1]

สิ่งสำคัญในวัดได้แก่ พระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธรูปหล่อลงรักปักทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ มีพระมหาเจดีย์ พลับพลารับเสด็จรัชกาลที่ 5 หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกวนิช เป็นศาลาตรีมุข และศาลาท่าน้ำ[2]

สถานีโพธิ์นิมิตรอยู่ใกล้ซอยวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม". ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน.
  2. "วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม". กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-23. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.
  3. "กทม.เปิดทดสอบบีทีเอสส่วนขยายสายสีลม". โพสต์ทูเดย์.