วัดโชติทายการาม

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดโชติทายการาม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี

วัดโชติทายการาม
ไฟล์:Watcho.jpg
วัดโชติทายการาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโชติทายการาม
ที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
พระประธานหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธรูปศิลาแลง
เจ้าอาวาสพระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ
ความพิเศษเป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงเคยเสด็จประพาสต้นเมื่อ พ.ศ. 2447, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศ ถวายผ้าพระกฐินต้น เมื่อ พ.ศ. 2510
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของคุณปู่มั่ง มั่งมี คหบดีผู้มีใจกุศล ถวายที่ดินของตนเพื่อสร้างวัด กับทั้งบอกบุญชาวบ้านรวมเงินได้ 1 ชั่งเศษ ก่อสร้างกุฏิ 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2417 แล้วนิมนต์พระภิกษุช่วง จากวัดบางคนฑีใน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

ที่ตั้ง แก้

ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ศาสนสถานปูชนียสถานในวัด แก้

เหตุการณ์สำคัญ แก้

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

  • พระครูวรปรีชาวิหารกิจ (หลวงพ่อช่วง)
  • พระธรรมวิรัตสุนทร (หลวงพ่อเชย)
  • พระครูบรรณาการวิมล (หลวงพ่อยนต์)
  • พระครูสุนทรธรรมรัต (หลวงพ่อไซร,พิชัย)
  • พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.7 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

อ้างอิง แก้