วัดเสมียนนารี

วัดในกรุงเทพมหานคร

13°50′23″N 100°33′22″E / 13.839810°N 100.556197°E / 13.839810; 100.556197

วัดเสมียนนารี
แผนที่
ที่ตั้งถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเสมียนนารี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 18 ไร่ 90 ตารางวา

ประวัติ แก้

วัดเสมียนนารีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 ในนาม วัดแคราย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420 ผู้ริเริ่มตั้งวัดมีนามว่า ท่านเสมียนขำ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสมียนพระคลังข้างที่ ภายหลังตกทอดมายังธิดาของท่าน คือ คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เพิ่มรัตนทัศนีย์) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2522 วัดได้รับนามว่า "วัดเสมียนนารี" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านทั้งสองที่ได้สร้างและทำนุบำรุงวัดนี้มาตลอดอายุขัย ต่อมาใน พ.ศ. 2555 สมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดเสมียนนารีจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ต่อมาในวาระที่ 2 มีพิธีสมโภชการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง[1]

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ แก้

อุโบสถหลังเก่าประดิษฐานพระพุทธรูปแบบศิลปะสุโขทัย มีพระนามว่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ และหลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อสังกัจจายน์

อุโบสถหลังใหม่ของวัดมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ลักษณะทรงไทย สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในอุโบสถมีพระประธานพิมพ์พระพุทธชินราช (จำลอง) พระนามว่า พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 9 นิ้ว ปิดทองทั้งองค์ และฝาผนังอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน ด้านหลังอุโบสถเป็นหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ ด้านหน้าวิหารมีรูปเหมือนพระครูภัทรโสภณ (หลวงพ่อโปร่ง) ด้านขวาวิหารเป็นศาลาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ด้านข้างมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

ศาลาการเปรียญหลังใหม่มีความสูง 3 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ขนาดยาว 57 เมตร ลักษณะทรงไทย ส่วนที่พักของพระภิกษุสามเณรเป็นกุฏิทรงไทย 3 ชั้น มี 81 ห้อง

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "'วัดเสมียนนารี' จัดพิธีสมโภชครบ 160 ปี พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก". มติชน. 5 พฤษภาคม 2560.
  2. "วัดเสมียนนารี". ธรรมะไทย.