วัดเขาตะเกียบ

วัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาตะเกียบ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบ ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 152 ไร่

วัดเขาตะเกียบ
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาตะเกียบตั้งวัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 แต่น่าจะเป็นวัดเก่าแก่ ปรากฏหลักฐานในการเสด็จเยี่ยมวัดของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อ พ.ศ. 2477 แต่เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดเขาตะเกียบได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง เนื่องจากไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จน พ.ศ. 2528 ราษฎรหมู่บ้านเขาตะเกียบ และคณะสงฆ์อำเภอหัวหิน ได้ดำเนินการขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ โดยพระภิกษุวีระศักดิ์ กิตฺติวโร ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2530

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ วิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 17.80 เมตร หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 20.90 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 34 เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิแม่ชี เรือนพักรับรอง ห้องสมุด และหอประชุม 1 หลัง[1]

วัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล บนยอดเขาตะเกียบคือที่ตั้งประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว[2] และยังมีเก๋งจีนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือขนาดใหญ่ วัดเขาตะเกียบจึงกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนนิยมมาสักการะจำนวนมาก[3]

จุฬามณีเจดีย์ วัดเขาตะเกียบ
เก๋งจีน

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดเขาตะเกียบ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "เขาตะเกียบ". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  3. "วัดเขาตะเกียบ". มิวเซียมไทยแลนด์.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้