วัดเกาะ (กรุงเทพมหานคร)

วัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วัดเกาะ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วัดมีโรงเรียนอยู่ในวัดคือ โรงเรียนวัดเกาะ

วัดเกาะ
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 15 ซอยราชพฤกษ์ 8 แยก 11 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อเพชร
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อดำ
เจ้าอาวาสพระปลัดสวง ถาวรธมฺโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดเกาะสร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2473 ไม่ทราบนามผู้สร้าง แต่คาดว่าวัดเกาะน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่านั้น ที่มาของชื่อวัดเกาะมาจากการที่ที่ตั้งวัดที่เป็นจุดบรรจบของคลอง 2 สาย คือ คลองบางน้อยกับคลองบางเชือกหนัง โดยจุดบรรจบของคลองทั้งสองอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด จึงทำให้ดูเหมือนว่าวัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะ

อาคารเสนาสนะ

แก้

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2473 หลังคาประดับช่อฟ้าและใบระกา บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยรื้อเครื่องบนและส่วนที่เป็นไม้ของอุโบสถเดิมซึ่งถูกปลวกกิน แล้วปรับปรุงใหม่โดยใช้ตัวอาคารเดิม ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า หลวงพ่อเพชร และมีหลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธบาทจำลอง เสมารอบอุโบสถทาด้วยสีขาว ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มลักษณะคล้ายมณฑปที่ส่วนยอดเป็นปรางค์[1]

วิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถ บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2547 หน้าบันมีตัวอักษร "ชุ่ม" ซึ่งน่าจะเป็นนามผู้สร้าง ภายในวิหารประดิษฐาน หลวงพ่อดำ ซึ่งชาวบ้านมักมานิยมมาบนบานศาลกล่าว โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ทหารและมักแก้บนด้วยไข่ 100 ฟอง มีเจดีย์ตั้งอยู่หน้าวิหารหลายองค์

ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 ภายในมีธรรมาสน์ทรงฝรั่ง เสาเกลียว น่าจะมีอายุอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2] กุฏิสงฆ์ เป็นเรือนไทยภาคกลาง ยกพื้นสูง ขนาดกว้าง 4 ห้อง หอระฆังเป็นของเก่า ทรงสูง สร้างด้วยไม้ ศาลาท่าน้ำ 1 หลัง กุฏิหลวงปู่ทอง ภายในมีหีบแก้วบรรจุสรีรสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ทอง

วัตถุมงคล

แก้

วัดมีวัตถุมงคลที่สร้างโดยพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญ คือ หลวงปู่ทอง วัตถุมงคลหลายรูปแบบ เช่น พระปิดตา พระขุนแผน ล็อกเกต เป็นต้น[3]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระครูธรรมานุโยค (ศรี)
  • พระครูสรภาณวิจิตร (ผล ฐานิสฺสโร)
  • พระออนตาชาคโร (รักษาการ)
  • พระอธิการสุเนตร ชาคโร
  • พระครูสมโภช ปภัสโร
  • พระปลัดสวง ถาวรธมฺโม

อ้างอิง

แก้
  1. ศรัณย์ ทองปาน. โครงการสำรวจเพื่อสร้างฐานข้อมูลของวัดในเขตตลิ่งชัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549. หน้า 121.
  2. วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน. ชุมทางตลิ่งชัน : ย่านเก่า[ก่อน]กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555. หน้า 176.
  3. "วัดเกาะ". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.