วัดเกาะใหญ่ (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกาะใหญ่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและคลองบางน้อย ในตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกาะใหญ่
แผนที่
ที่ตั้งตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการฉลอง ฉนฺทปาโล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะใหญ่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2285 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดโดยเจ้าอาวาสทุกรูปที่รับทอดต่อ ๆ กันมาทั้งสร้างใหม่และบูรณปฏิสังขรณ์ โดยเฉพาะในสมัยพระครูเลี้ยง จนทโชโต ท่านได้ปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น อุโบสถ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอระฆัง โรงเรียนหัตถกรรม โรงเรียนประถมศึกษา ศาลาท่าน้ำ ตลอดจนถนนคอนกรีต วัดเกาะใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2325[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ภายในประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ พร้อมด้วยพระอัครสาวกทั้งสองคือ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร แกะสลักจากศิลาแดงของโบราณคู่มากับวัด ประตูด้านหน้าอุโบสถ 3 ประตูด้านหลัง 2 ประตู ทำด้วยไม้สัก เจดีย์ทรงแปลกตาอยู่ 4 มุมของอุโบสถ และหอระฆังโบราณ ปฏิสังขรณ์ใหม่หลังคา 2 ชั้นประดับกระจกสี[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเกาะใหญ่". เทศบาลตำบลกระดังงา.
  2. "วัดเกาะใหญ่". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.